ลงทะเบียนเข้างาน
e-mail
Mobile number

Sponsors
view all
Banner
view all
Exhibitor
Share

ตารางเวลาปฏิบัติการงาน BBB...Baby & Kids Best Buy  ครั้งที่ 32
 
กำหนดการเวลาก่อสร้างคูหา
การก่อสร้างและการตกแต่งสำหรับพื้นที่เปล่า 12.00 - 24.00 น. 6 พฤศจิกายน 61
ผู้เช่าพื้นที่คูหามาตรฐาน เข้าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์
และสินค้า
10.00 – 24.00 น. 7 พฤศจิกายน 61
การขนย้ายสินค้า 10.00 – 24.00 น. 7 พฤศจิกายน 61
การติดตั้งไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 7 พฤศจิกายน 61
การติดตั้งตกแต่ง และจัดวางสินค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 7 พฤศจิกายน 61
ปิดอาคารแสดงสินค้า 24.00 น. 6 - 7 พฤศจิกายน 61
 
กำหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสินค้า
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสินค้า
ก่อนการเปิดแสดงสินค้า
08.00 – 10.00 น. 8 - 11 พฤศจิกายน 61
วันเวลา เปิด - ปิด งานแสดงสินค้า10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น. 8 - 11 พฤศจิกายน 61
เวลาขนย้ายสินค้า หลังปิดแสดงสินค้า ประจำวัน 20.00 - 21.00 น. 8 - 11 พฤศจิกายน 61
 
กำหนดเวลาการรื้อถอนคูหา
เริ่มการขนย้ายสินค้า 20.30 น. 11 พฤศจิกายน 61
การรื้อถอนคูหาและไฟฟ้า 20.30 น. 11 พฤศจิกายน 61
การรื้อถอนไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 11 พฤศจิกายน 61
การขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 11 พฤศจิกายน 61

คำแนะนำ
1. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ
2. คลิกขวาที่ Download และเลือกที่ Save Target As...เพื่อบันทึกลงเครื่อง
3. ไฟล์ที่ท่าน Download มานั้นเป็นไฟล์ PDF สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือ Download โปรแกรมนี้ คลิก

หมายเหตุ :
• 
หลังจากจบงานในแต่ละวัน ไฟฟ้าในคูหาจะดับภายใน 60 นาที และอาคารแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทั่งเวลา 21.00 น.ส่วนในวันสุดท้าย
ของงานแสดงสินค้าจะเปิดจนกระทั่งเวลา 24.00 น. เพื่อให้ผู้ร่วมงานแสดงทำการขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหาพร้อมอุปกรณ์
• ห้ามผู้แสดงสินค้าขนย้ายสินค้าที่จะนำมาจัดแสดงเข้าไปในอาคารแสดงสินค้า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 แต่จะอนุญาตให้ขนย้าย
เข้าไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เท่านั้น มิฉะนั้นหากสินค้าดังกล่าวเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• ในระหว่างจัดงานแสดงสินค้า ห้ามขนย้ายสินค้าโดยใช้รถเข็นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่จัดงาน ผู้เยี่ยมชมงาน
และถ้าเกิดความเสียหายประการใด ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
• ในวันก่อสร้างและรื้อถอน ผู้จัดงานจะอนุญาตให้ทำการก่อสร้างและรื้อถอนได้ถึง 24.00 น. ซึ่งถ้าผู้แสดงงานรายใดมีความประสงค์จะ
ทำการก่อสร้างหรือรื้อถอนเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งที่ศูนย์อำนวยการผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ประจำการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(ก่อนเวลา 18.00 น.  สำหรับวันก่อสร้างคูหา วันที่ 6-7 พฤศจิกายน  2561)  พร้อมชำระค่าล่วงเวลาเพิ่ม จำนวน 5,000 บาท / ชม. / คูหา
( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 1 นาย /คูหา  เป็นเงิน 950 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
และสำหรับวันรื้อถอนคูหา ผู้จัดงานจะอนุญาตให้ทำการก่อสร้างและรื้อถอนได้ถึง 24.00 น. ถ้าผู้แสดงงานรายใดมีความประสงค์ จะทำการก่อสร้างหรือรื้อถอนเกินเวลาดังกล่าว
กรุณาแจ้งที่ศูนย์อำนวยการผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ประจำการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์         (ก่อนเวลา 18.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
พร้อมชำระค่าล่วงเวลาเพิ่ม จำนวน 20,000 บาท /ชม. / คูหา ( ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %)และต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 1 นาย /คูหา 
เป็นเงิน 950 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 คู่มืองาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 32
 
 
คู่มืองาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 32 Download 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของงาน Download 
 
 
ส่วนที่ 2 ระเบียบการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า Download 

 
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการใช้บริการสำหรับผู้เช่าพื้นที่  
เบอร์ผู้ติดต่อ Download 
 สำหรับจัดส่ง Acecon 
1. ป้ายชื่อคูหาและเครื่องหมายการค้า (สำหรับพื้นที่มาตรฐาน) Download 
2. จำนวนเจ้าหน้าประจำคูหา Download 
3. ผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา (สำหรับพื้นที่เปล่า) Download 
4. แปลนการก่อสร้าง Download 
สำหรับจัดส่ง Ncc Image
1. ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรื้อถอน Download 
2. แบบแปลนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Download 
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า Download 
4.  เฟอร์นิเจอร์ Download 
5.  อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (พรม,ผนัง,ป้าย) Download 
6. กฎระเบียนการใช้ไฟฟ้า Download 
สำหรับจัดส่ง NCC Management
1.โทรศัพท์ , โทรสาร Download 
2. อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi by KIRZ) Download 
3. อินเทอร์เน็ตมีสายความเร็วสูง (ADSL) Download 
4. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) Download 
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) Download 
6. ดอกไม้ และต้นไม้ Download 
7.สื่อโฆษณา NCCTV Download 

 
โปรโมทสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ www.thailandbabybestbuy.com
สำคัญ แบบฟอร์มโปรโมทบูธ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ Download 

 
ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า  
1. ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า
งาน ช็อปเพื่อลูก by Baby Best Buy 2018
Download 

 

บริษัท Ace Con Thailand จำกัด
Address:191/1 HSH Building, 9 Floor Rama III Road,Bangkolam, Bangkok, Thailand 10120
Tel:02-689-2899
Fax:02-689-2899 ext.16
E-mail: bbbaftersale@gmail.com และ bbbmanual.exhibitor@gmail.com
Article for Exhibitor
เทคนิคออกแบบคูปองให้โดนใจพ่อแม่นักช็อป
เทคนิคออกแบบคูปองให้โดนใจพ่อแม่นักช็อป
แอดมินขอนำเสนอ “เทคนิคออกแบบคูปองให้โดนใจพ่อแม่นักช็อป” ที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายของ BBB EXHIBITORS และประโยชน์ของการทำคูปองในแง่การตลาด
10 ปัจจัยกระตุ้นการซื้อของพ่อแม่นักช็อปงาน BBB
10 ปัจจัยกระตุ้นการซื้อของพ่อแม่นักช็อปงาน BBB
เคยสังเกตุไหมว่า มาออกบูธทำไมถึงขายไม่ได้เลย แต่ทำไมบางร้านกลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่า สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักผิดพลาดคือ การไม่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่เข้าใจว่าใครคือลูกค้าเป้าหมาย หรือบางครั้งอาจไม่ได้แยกว่าสินค้าที่เราขาย ใครคือผู้ใช้ ใครคือผู้ซื้อ วันนี้ BBB ขอนำเสนอ 10 ปัจจัยกระตุ้นการซื้อของพ่อแม่นักช๊อปในงาน BBB
5STEP มือใหม่ออกบูธงาน BBB
5STEP มือใหม่ออกบูธงาน BBB
การออกบูธแสดงสินค้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก ต้องงาน BBB เท่านั้น วันนี้แอดมินจะมาแนะนำ EXHIBITORS มือใหม่ที่ไม่เคยออกบูธในการเตรียมตัวมาออกบูธงาน BBB กับ 5STEPง่ายๆที่จะช่วยคุณออกบูธได้อย่างสบายใจและคุ้มค่า
สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาออกบูธงาน BBB
สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาออกบูธงาน BBB
การขายสินค้าไม่ได้มีอยู่แค่หน้าร้านเท่านั้น ผู้ประกอบการหลายรายมักเลือกที่มาออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อขายสินค้าและประชาสัมพันธ์ร้านค้า แต่การไปออกบูธในแต่ละครั้งนั้นมีหลายสิ่งมากมายที่ EXHIBITORS ต้องเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ป้ายร้านต่างๆ ไหนจะต้องเตรียมสินค้าอีก วันนี้ แอดมินขอนำเสนอตัวช่วย BBB EXHIBITORS ทุกบูธมาออกงานBBBได้อย่าง เป๊ะ! ปัง! อลังการ! ไม่มีสะดุด กับ “CHECK LIST สิ่งที่ต้องเตรียมมาออกบูธงาน BBB” ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
Sponsors
view all
Banner
view all