News
แบ่งปัน
ลงทะเบียนก่อนเข้างาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29Pre - Register  (ลงทะเบียนก่อนเข้างาน)

วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ 
งานเริ่มเวลา 10:00 - 20:00 น.


smiley เพียงลงทะเบียนในเว็บไซต์ภายในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 

wink รอรับ SMS ตอบกลับจากเราใน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

laugh 
พร้อมลุ้นรับรางวัล Cream Haus MAT เบาะรองคลานพับเป็นกระโจมได้ จาก MOM&ME  มูลค่า 13,800 บาท จำนวน 1 รางวัล

คลิกลงทะเบียน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น"  ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 1 - 2 ปี ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ร่วมสนุกกับ " กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น " ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน ร่วมสนุกกับ กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น
กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น
ถ้าคุณพ่อๆ แม่ๆสนใจสมัครกิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น ให้น้องมาลงทะเบียนที่หน้างานได้นะคะ ติดต่อที่ลานกิจกรรมใน เพลนารี ฮอลล์ นะคะ