ลงทะเบียนเข้างาน
e-mail
Mobile number

ข่าวสาร
แบ่งปัน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก คลีนิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก คลีนิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ข่าวประชาสัมพันธ์จาก คลีนิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขอเชิญผู้สนใจที่มีปัญหา ต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เข้าร่วมเสวนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ คลีนิกนมแม่ อาคารสถาบันฯ ชั้น10 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เวลา 10.00-12.00 น. ตามกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2554
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2554
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554
ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554


พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)


สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่ง
0-2354-8945,0-2354-8350
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
VISITOR INFORMATION
VISITOR INFORMATION
บริการต่าง ๆ ในงาน BBB
ลงทะเบียนก่อนเข้างาน BBB ครั้งที่ 33 ก่อนใคร
ลงทะเบียนก่อนเข้างาน BBB ครั้งที่ 33 ก่อนใคร
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า