ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
สารพันปัญหาเด็ก..ตอน..ไม่ยอมสบตา
สารพันปัญหาเด็ก..ตอน..ไม่ยอมสบตา ทารกเกิดจะจับจ้องมองสิ่งใดได้ไม่นานพอ แต่ถ้าแม่เข้าไปใกล้ ๆ บ่อย ๆ ในระยะ 1 ฟุต คอยเรียก หมั่นพูดคุย ยิ้มและเล่นด้วย โดยเฉพาะพยายามสบตาเด็กให้บ่อย ๆ สุดท้ายจะดึงความสนใจจากเด็กได้ หน้าของแม่ จะเป็นสิ่งที่ทารกให้ความสนใจสูงสุด สนใจยิ่งกว่าปลาตะเพียนที่ห้อยเอาไว้มากมาย จากสบตาได้ 2 วินาที จะค่อย ๆ เพิ่มเป็น 3, 5, 10 วินาที ทารกจะเฝ้ามองดูรายละเอียดของหน้าแม่ (ถ้าแม่ให้โอกาสเข้ามาอุ้ม คุยเล่นบ่อย ๆ)

สาเหตุที่ทารกไม่ยอมสบตา

1. ขาดการกระตุ้นจากผู้ใกล้ชิด ให้แต่นมแต่เด็กถูกละทิ้งไว้กับขวดนม ไม่มีใครเข้ามาเล่นหรือเข้ามาคุยด้วยบ่อบ ๆ 
2. ตาบิดหรือมีความผิดปกติที่ระบบการรับภาพ 
3. มีความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท เช่น จากการขาดอกซิเจน มีความบกพร่องของระบบควบคุมการทำงาน ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถรับรู้ เรียนรู้หรือโต้ตอบออกไปได้ 
4. โรคออทิสติก คือโรคที่มีความบกพร่องในการพูด การเข้าสังคม การสบตาและการเรียนรู้ 


วิธีการช่วยเหลือ

1. ตรวจเช็คความสามารถของเด็ก ในกรณีที่เด็กไม่ค่อยยอมมอง จ้องหน้า หรือสบตา แสดงว่าพัฒนาการด้านหนึ่งเริ่มเสียหาย อาจมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ เสียหายด้วย โดยที่พ่อแม่คาดไม่ถึง จึงควรตรวจความสามารถของลูกกับสมุดสุขภาพว่ามีด้านอื่นเสียหายด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจควรพบกุมารแพทย์ เพื่อตรวจเช็คพัฒนาการอย่างละเอียด 

2. หาต้นเหตุของปัญหาที่เด็กไม่สบตา ถ้าคิดว่าอาจเกิดจากการที่มีคนเข้าไปเล่น พูดคุยกับเด็กน้อยเกินไป ให้ปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของคนที่เข้าไปเล่นกับเด็ก เพิ่มการมองหน้าและสบตากับเด็กโดยตรงอย่างเต็มที่ โดยดูจากระยะเวลาที่เด็กตื่น ว่ามีคนเข้าไปคุยด้วยกี่นาทีต่อวัน ยิ่งมากก็จะได้ผลในทางที่ดี แต่ถ้าส่วนใหญ่ เด็กถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนาน ๆ สุดท้ายจะทำให้พัฒนาการด้านอื่น ๆ เสียหายตามไปด้วย 

ในกรณีที่ทำเต็มที่แล้ว และไม่ดีขึ้น กรุณาไปพบกุมารแพทย์ เพื่อตรวจเช็คสายตา และระบบประสาท รวมทั้งตรวจพัฒนาการของเด็กอย่างละเอียด ขอความช่วยเหลือในการฝึกจากทีมงานสาธารณสุข เช่น นักกระตุ้นพัฒนาการ นักฝึกพูด เป็นต้น

สารพันปัญหาเด็ก 
พ.ญ. วินัดดา ปิยะศิลป์
  
ข้อมูลจาก : http://www.clinicdek.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Promotion Credit Card in BBB54
Promotion Credit Card in BBB54
โปรโมชั่นบัตรเครดิตภายในงานมากมาย! ช้อปสะดวก ผ่านบัตร พร้อมรับสิทธิพิเศษเพียบ
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ครอบครัว BBB บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ทุนมะเร็งในเด็ก, ทุน OPD เด็ก, ทุนศัลยกรรมในเด็ก