ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
บ่มภาษา..พัฒนาการเรียนรู้
บ่มภาษา..พัฒนาการเรียนรู้ ภาษา คือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เพื่อ บอกความต้องการและถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเรา ช่วยทำให้ความคิดและจินตนาการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง มากขึ้น สำหรับเจ้าตัวเล็กแล้ว ภาษายังถือเป็นศูนย์กลาง ของกระบวนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความ รู้ที่สำคัญ ทำให้เข้าใจพื้นฐานต่อสิ่งต่างๆ ในโลกรอบตัวได้ 

นักวิทยาศาสตร์พบว่าก่อนอายุ 8 ปี สมองของเจ้าตัวเล็ก จะเปิดกว้างกับการเรียนรู้เรื่องภาษาอย่าง เต็มที่ สามารถ เรียนรู้และพัฒนาทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว หากเด็กได้รับ การส่งเสริมเรื่องภาษาอย่างถูกต้องตรงตาม พัฒนาการ ของวัย จะทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ รู้จักคิดและเข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลกมาก ขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมเจ้าตัวเล็กได้ ด้วยการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างสอดคล้องกับวัยลูกค่ะ

3-5 ปี นักฟังและพูด 
พัฒนาการด้านภาษาของน้องอนุบาล 1 และ 2 โดดเด่นที่ทักษะการฟังและการพูดค่ะ วัยนี้มี ความสามารถในการเรียนรู้แบบเฉพาะตัว เจ้าหนูชอบจะคอยฟังและจดจำเวลาคุณพ่อคุณ แม่หรือคนรอบข้างพูดคุยกัน เพื่อเก็บสั่งสมเป็นคลังคำศัพท์มากมายในสมอง ขณะเดียวกัน ก็ดึงมาใช้ผ่านการตั้งคำถามนู่นอะไร นี่อะไรอยู่บ่อยๆ ดังนั้น ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองของการ ปูพื้นฐานทางภาษาที่สำคัญของเจ้าหนูเลยล่ะค่ะ

Tips for parents 

- ชวนกันพูดคุยเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หรือเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะอาบน้ำ กินข้าว สอนงานบ้านหรือเล่น ได้ทั้งนั้นค่ะ สำคัญคือต้องพูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่ดีสนุกสนาน ใช้คำอธิบายที่ง่ายๆ สั้นๆ และอย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะ 

- พยายามตอบทุกคำถามที่สามารถตอบได้ อย่าตอบส่งๆ ไปเด็ดขาดค่ะ ถ้าคำถามไหนที่ไม่รู้ก็ต้องบอกตรงๆ และพยายามหาคำตอบมาให้ภายหลัง 

- สนุกฟังสนุกพูดด้วยบทบาทสมมุติ เป็นการเล่นที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมภาษา ให้ลูก โดยเฉพาะหนูๆ อ.2 เริ่มมีเหตุมีผลในการพูดมากขึ้น สามารถสื่อสารโต้ตอบเรื่องราว ได้มากขึ้นแล้วค่ะ จึงควรฝึกให้เจ้าหนูรู้จักตอบโต้กับบทสนทนาที่นอกเหนือไปจากเรื่อง ราวในบ้าน เช่น คุณหมอรักษาคนไข้ หรือคุณครูใจดีสอนหนังสือนักเรียน เป็นต้น 

- หาบทเพลง บทกลอน หรือนิทานที่เจ้าหนูชอบ ซึ่งจะมีท่วงทำนองและลูกเล่นทางภาษาที่ดึงดูดและจูงใจให้เจ้าหนูพูดและร้องตามอย่างสนุกสนานได้ครั้งละนานๆ แถมยังช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ด้านการอ่านต่อไปด้วยค่ะ 

ข้อมูลจาก : http://www.bbearclub.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการจัดห้องนอน สำหรับลูกน้อย
เทคนิคการจัดห้องนอน สำหรับลูกน้อย
เก็บน้ำนมอย่างไร เพื่อคงคุณค่าน้ำนมไว้ได้ดีที่สุด
เก็บน้ำนมอย่างไร เพื่อคงคุณค่าน้ำนมไว้ได้ดีที่สุด