ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
วีธีเก็บนมแม่

วีธีเก็บนมแม่ 
  1. 1. นมที่บีบเก็บใหม่ๆในภาชนะที่ปิด ในอุณหภูมิห้อง > 25 องศา ถ้าอยู่ในตู้เย็น < 4 องศา และอยู่ช่ิองแช่แข็ง < - 19 องศา
  2. นมที่ละลายหลังแช่แข็ง แต่ยังไม่ได้อุ่นหรือใช้ ในอุณหภูมิห้อง < 4 ชม. ถ้าอยู่ในตู้เย็น 24 ชม. และอยู่ช่ิองแช่แข็ง ไม่ควรแช่แข็งอีก
  3. ละลายภายนอกตู้เย็น ในอุณหภูมิห้อง กินได้ 1 มื้อ ถ้าอยู่ในตู้เย็น กินได้ 4 ชม.หรือถึงมื้อต่อไป และอยู่ช่ิองแช่แข็ง ไม่ควรแช่แข็งอีก
  4. นมที่กินบ้างแล้ว ในอุณหภูมิห้อง กินได้ 1 มื้อ ถ้าอยู่ในตู้เย็นให้ทิ้ง และอยู่ช่ิองแช่แข็งให้ทิ้ง

 
 ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลพญาไท 3
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด