ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
เทคนิคสอนลูกรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
เทคนิคสอนลูกรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ การทำความเคารพผู้ใหญ่ เป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยมีการเรียนรู้รู้เรื่องนี้ในครอบครัว ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและบุคคลที่มีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจ ปลูกฝังลูกตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัวลูกก็คือคุณพ่อคุณแม่ ฉบับนี้เรามีช่องทาง วิธีการสอนให้ลูกปฏิบัติมาบอกค่ะ

ที่บ้าน

เริ่มจากการแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ ไม่ว่าคำพูด ท่าทาง การแสดงออก ที่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น คุณแม่พูดกับคุณตาด้วยคำที่สุภาพนุ่มนวล หรือคุณพ่อทำความเคารพคุณปู่คุณย่า หรือกับญาติผู้ใหญ่ที่รู้จัก แบบอย่างเหล่านี้ เป็นการแสดงออกที่เอื้อต่อการรับรู้และสอนลูก

ที่โรงเรียน
คือสถานที่ที่ลูกได้รับความรู้ ชุมทรัพย์ทางปัญญา โดยมีคุณเป็นผู้อบรมสั่งสอนมอบให้คุณครูจึงเป็นผู้ใหญ่อีกท่านที่ลูกต้องให้ความเคารพ เช่น คำพูดใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลขณะที่พูดคุย หรือการกระทำ เช่น การยกมือไหว้ ลุก นั่ง เดิน ยืน กับคุณครู

วัด

คุณควรหาโอกาสสอนลูกจากการทำกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าการทำบุญตักบาตรหรือปฏิบัติธรรม เช่น การกราบไหว้, การสำรวมทั้งวาจา กิริยา และใจ เมื่ออยู่ในสถานปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการทำความเคารพสถานที่และพระสงฆ์ หรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถืออยู่

เทศกาล วันสำคัญ
เช่น วันสงกรานต์ ที่ลูกมีโอกาสได้พบญาติสนิทหรือมีเพื่อนบ้านมาที่บ้าน ก็ตาม คุณสามารถสอนลูกเรียนรู้และปฏิบัติจากกิจกรรมนั้นๆ เช่น ยกมือไหว้ และกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับเป็นมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่ เมื่อมีการรับของสอนลูกพูดชอบคุณค่ะ/ครับ พร้อมยกมือไหว้ หรือเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง หรือกระดิกเท้า เป็นต้น

นิทาน
เป็นสื่อที่ช่วยเชื่อมโยงเนื้อหา สิ่งที่พ่อแม่ต้องการสอนลูกผ่านการเล่าการอ่านนิทาน ที่สำคัญเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะๆ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้ลงมือปฏิบัติจริง จะยิ่งช่วยให้ลูกเข้าใจเรื่องการทำความเคารพผู้ใหญ่ได้มากขึ้น

ข่าว

คุณสามารถเลือกใช้หนังสือพิมพ์สักเล่มหรือนั่งดูข่าวด้วยกัน เพื่อให้ลูกเรียนรู้สิ่งดีๆ ผ่านสื่อ โดยนำเนื้อหาข้อมูลในข่าวมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด พร้อมกับสอดแทรกข้อมูลสอนลูก ก็เป็นการเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่สงวนสิทธิ์คัดค้านค่ะ

การสอนลูกให้จดจำเข้าใจในสิ่งที่คุณเพียรสอน กระทั่งเกิดการปฏิบัติได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือ การมีคุณพ่อคุณแม่ เป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างแสดงให้ลูกเห็นได้ชัดเจนมากกว่าคำพูด ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ก็ตาม ที่นอกจากการทำความเคารพผู้ใหญ่ค่ะ


ข้อมูลจาก : http://www.senaradio.net/index.php?name=blog&file=readblog&id=7
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด