ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
40 ประการ บ่งบอกถึง "ความฉลาด" ของลูก

40 ประการ บ่งบอกถึง "ความฉลาด" ของลูก เด็กแบบไหนจึงเรียกว่าฉลาด? คำถามนี้พ่อแม่หลายคนอาจสงสัยและพยายามหาคำตอบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านใดก็ตาม พ่อแม่ทุกคนก็ย่อมนำสิ่งที่มีประโยชน์มาให้ลูกเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ว่านอกจากลูกจะมีกายแข็งแรงแล้ว ใจและสติปัญญาก็แข็งแรงไม่แพ้กันด้วย

ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการวิจัยถึงลักษณะของเด็กฉลาด แล้วสรุปออกมาพอ เป็นแนวทางให้เราได้พิจารณาว่าเด็กที่ฉลาดควรมีลักษณะ 40 ประการดังนี้

1.เป็นคนช่างสังเกต มีความรู้สึกไว และรับรู้ได้เร็ว
2.สามารถคิดได้อย่างมีความสุข
3.เรียนรู้ได้ดีและเร็ว
4.ใช้คำศัพท์ได้มากและถูกต้อง
5.ชอบตั้งคำถาม
6.มีความคิดเป็นของตัวเอง
7.มีใจจดจ่อเมื่อพบสิ่งแปลกใหม่
8.มีความจำดี
9.ชอบอ่านหนังสือ
10.ชอบเป็นผู้นำเมื่อเล่นกับเพื่อน
11.เป็นผู้ออกความคิดเมื่อเล่นกัน
12.เป็นผู้ที่ครูชอบมอบหมายงานให้ทำ
13.ชอบการปั้นและวาดรูป
14.มีความรู้สึกดีกับทัศนียภาพและภาพวาด
15.วาดภาพตามความคิดของตนเอง
16.ชอบติชมภาพเขียน
17.ชอบเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง
18.ใช้ร่างกายแสดงออกทางอารมณ์
19.มีการทรงตัวดี
20.ชอบเคาะจังหวะเมื่อได้ยินเสียงดนตรี
21.ชอบแสดงความคิดเห็น
22.ไม่ท้อถอยง่ายเมื่องานล้มเหลว
23.อ่านหนังสือได้ก่อนเข้าเรียน
24.สนุกกับการคิดเลข
25.อยากรู้อยากเห็น
26.มีมือที่มั่นคง หยิบของเล็ก ๆ ได้ดี
27.มีความซึมทราบในเรื่องที่ตนสนใจ
28.ชอบทดลองสิ่งต่าง ๆ
29.แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
30.เฉลียวฉลาดในการหาคำตอบและคิดค้นคำตอบใหม่ ๆ
31.มีจินตนาการและสร้างสรรค์ในสิ่งเพ้อฝัน
32.มีความกระฉับกระเฉงในการแก้ปัญหาหรือเมื่อพบสิ่งใหม่ ๆ
33.เป็นต้นคิดโครงการใหม่ ๆ ไม่พึ่งคนอื่น
34.มีความกระตือรือร้น
35.เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
36.มีเพื่อนมาก
37.ชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
38.เด็กคนอื่นเลือกให้เป็นผู้นำ
39.สร้างจินตนาการและเล่าเรื่องเหล่านั้น
40.มีทัศนคติต่อชีวิตเป็นอิสระ

อย่างไรก็ดี ลักษณะของเด็กฉลาดทั้ง 40 ข้อ ที่กล่าวมานี้ จะครอบคลุมถึงความสามารถทางด้านต่าง ๆ ของเด็ก เช่น ความสามารถที่มีมาแต่กำเนิด ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำ การที่เด็กมีลักษณะเหล่านี้มากก็จะมีความพร้อมมากกว่าเด็กอื่น คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้เด็กมองเห็น ปัญหาที่สนใจที่ท้าทายให้แก้ปัญหา เด็กฉลาดโดยทั่วไปจะเป็นคนที่ช่างสังเกต และพบเห็นสิ่งท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ การได้ทดลองแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะทำให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีการใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลา


ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ
ข้อมูลจาก : http://www.thaihealth.or.th
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
เบาหวานในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด
Idea เด็ดๆ แต่งห้องรอลูกคลอด