ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
อารมณ์สดใสตลอดเวลาขณะมีครรภ์
อารมณ์สดใสตลอดเวลาขณะมีครรภ์ อย่าลืมว่า คุณกำลังเลี้ยงลูกที่อยู่ในท้องด้วยเลือดของคุณเอง อารมณ์ฉุนเฉียว หรือความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดฮอร์โมนบางชนิดขึ้นมาในกระแสเลือด ฮอร์โมนเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปให้ลูกได้ ลูกก็จะเครียดหรือมีอารมณ์ฉุนเฉียวตามคุณไปด้วย ในทางตรงข้าม ถ้าคุณเคลิบเคลิ้มกับเสียงเพลงหรือมีจิตใจที่สงบ ลูกที่อยู่ในครรภ์ก็จะสงบหรือเคลิบเคลิ้มขณะอยู่ในครรภ์กับคุณด้วย จงจำไว้ว่าลูกขณะอยู่ในครรภ์คืออวัยวะชิ้นหนึ่งของคุณ จึงควรดูแลตนเองให้ดีที่สุด เพราะจะกระทบกับลูกได้
  
 ข้อมูลจาก : http://www.maedek.net/detail_tip.php?case_id=65&type_id=1&cate_id=1
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "กรดไหลย้อน"
ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "กรดไหลย้อน"
ฝึกวินัยลูกบนโต๊ะอาหารด้วยตัวช่วยสุด CUTE
ฝึกวินัยลูกบนโต๊ะอาหารด้วยตัวช่วยสุด CUTE