ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
17 ข้อบอกว่าลูกเป็นออทิสติก


 
17 ข้อบอกว่าลูกเป็นออทิสติก 
 
1. ดูดนมได้ไม่ดี
2. เงียบเฉยเกินไป
3. ไม่สนใจให้ใครกอดรัด
4. ไม่ชอบให้ใครมายุ่ง
5. ไม่สนใจใคร แต่บางรายอาจติดคนมากจนผิดปกติ
6. ไม่สบตา
7. ไม่แสดงท่าทาง
8. ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม
9. ไม่สนองตอบด้านอารมณ์
10. ไม่ลอกเลียนแบบ
11. ไม่ส่งเสียง ไม่อ้อแอ้
12. ชี้นิ้วไม่เป็น
13. เรียกให้คนอื่นเล่นด้วยไม่เป็น
14. ท่าทางเฉยเมยไร้อารมณ์เมื่อถูกชักชวนให้เล่น หน้าจะเรียบเฉยมาก หากสังเกตดี ๆ จะมีแววเศร้า
15. ไม่แสดงอาการดีใจให้เห็น หรือทักทายคนที่เด็กชอบ หรือหากแสดงก็มากเกินไป
16. ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำ ๆ ถ้าดึงออกจะกรีดร้องอยู่นาน
17. พ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู สังเกตได้ว่าลูกไม่เหมือนเด็กอื่น

ทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ควรเฝ้าสังเกตลูกให้ดี หากพบต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป และช่วยเหลือให้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

ข้อมูลจาก : http://www.pooyingnaka.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการจัดห้องนอน สำหรับลูกน้อย
เทคนิคการจัดห้องนอน สำหรับลูกน้อย
เก็บน้ำนมอย่างไร เพื่อคงคุณค่าน้ำนมไว้ได้ดีที่สุด
เก็บน้ำนมอย่างไร เพื่อคงคุณค่าน้ำนมไว้ได้ดีที่สุด