ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
10 กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับลูกน้อย
10 กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับลูกน้อย พ่อแม่มือใหม่รู้เสมอว่ากิจกรรมการเล่นมีผลต่อพัฒนาของลูกน้อย แต่ส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเล่นกับลูกอย่างไร โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกคนในครอบครัวเหลือเวลาให้กันและกันน้อยลงไปทุกที ยิ่งทำให้พ่อแม่มือใหม่ไดแต่แสดงความรักให้ลูกน้อยด้วยการซื้อของแพง ๆ ให้โดยไม่นึกว่าอาจจะเป็นผลลบต่อลุกที่รักก็ได้ เราลองมาดูกันว่าผลการสำรวจความเห็นจากพ่อ แม่ ของเด็กวัย ตั้งแต่ 0-4 ปี ในสหรัฐอเมริกา อะไรคือ 10 กิจกรรมสร้างสรรค์ที่พ่อแม่เชื่อว่าสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในเยาว์วัย 

อันดับ 10 การวาดรูป ( painting )

ศิลปะ นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสร้างจิตนาการไม่เฉพาะกับเด็ก แต่รวมไปถึงผู้ใหญ่ การให้ลูกน้อยได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะหรือวาดภาพ ถึงแม้จะเป็นภาพที่ไม่มีความหมายอะไร แต่การวาดภาพก็ช่วยให้ลูกน้อยได้ใช้กล้ามเนื้อนิ้มมือในการจับพู่กันหรือปากกา กล้ามเนื้อมือและแขนในการขยับปากกาไปตามแนวฝึกทักษะของความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ

อันดับ 9 การปีนป่าย ( climbing )

ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง คงไม่มีใครจะปฎิเสธว่าเด็กทุกคนชอบที่จะปีนป่ายไปตามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ท้าทายให้สำรวจการปีนป่าย เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหลัก ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขา และยังช่วยฝึกทักษะในการสร้างสมดุลของร่างกายอีกด้วย

อันดับ 8 การเล่นกับลูกบอล ( playing ball )


ผู้ใหญ่อาจมองการเล่นกับลูกบอลในลักษณะที่เป็นกีฬา แต่สำหรับเด็กนั้น ลุกบอลเป็นเครื่องเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการและพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพียงการใช้มือกลิ้งบอลหรือการเตะบอลไปมา การโยนลูกบอลบนอากาศและรับ ไปจนถึงการกลิ้งตัวบนลูกบอลในลักษณะต่าง ๆ ลูกบอลอาจจะถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นพื้นฐานที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาได้ทั้งกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ไปจนถึงการฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ของตาและมือ และการฝึกการสร้างสมดุลของร่างกายด้วย

อันดับ 7 การเล่นดนตรี ( playing music )การเล่นคอมพิวเตอร์ ( computer / software)

เป็นอันดับที่มีกิจกรรมสองกิจกรรมได้คะแนนเสมอกัน ในสิ่งที่ถือว่าแตกต่างกันพอสมควร เนื่องจากดนตรีนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากของการพัฒนาลูกน้อยคล้ายกับการวาดภาพ การเล่นดนตรีช่วยสร้างทักษะในการฟังเสียงของเด็ก การฝึกทักษะของกล้ามเนื้อนิ้วมือ และแขน

การเล่นคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กมีกังวล เนื่องจากเห็นว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างทักษะ หรือพัฒนาการให้เด็กน้อยได้มากเท่าที่ควร แต่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลก แห่งสาระสนเทศในปัจจุบัน พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้มีโอกาสเริ่มสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีโปรแกรม ต่าง ๆ คอยตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี

อันดับ 6 การร้องเพลง ( singing )

คงจะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่เคยร้องเพลงให้ลูกน้อยฟัง การร้องเพลงช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตนาการ และสุนทรียภาพให้กับลูกน้อยอีกด้วย การร้องเพลงพร้อมกิจกรรม ประกอบท่าทางยังช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อต่าง ๆ การสร้างจิตนาการ และการประสานท่าทางกับคำร้อง

อันดับ 5 การฟังเพลง ( listening to music ) และการเล่นในสนามเด็กเล่น ( playground )

หลายทฤษฏีในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการให้เด็กเล็กได้ฟังเพลงที่มีคุณภาพ เช่น เพลงคลาสิก จากความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาสมองและจินตนาการได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญเรื่องการฟังเพลงมาก

ในขณะเดียวกัน การให้ลูกน้อยได้มีโอกาสเล่นในสนามเด็กเล่นได้รับคะแนนสูงในระดับเดียวกัน เพราะการเล่นในสนามเด็กเล่นเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้พัฒนากล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ และนอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพทางสังคม จากการได้พบกับเพื่อนใหม่ ๆ ในวัยเดียวกัน และวัยที่ต่างกัน

อันดับ 4 การเล่นจินตนาการ ( playing make believe ) และการระบายสีลงบนภาพ ( coloring )

การเล่นจินตนาการ หรือ การเล่นสมมติจำลองให้ตุ๊กตา หรือคนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัว เป็นการฝึกจินตนาการได้เป็นอย่างดี และยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านภาษาอีกด้วย เช่น การจัดงานวันเกิดให้ตุ๊กตาหมี สามารถฝึกให้ลูกน้อยเข้าใจศัพท์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นเค้ก มีด จาน แก้วน้ำ ฯลฯ และรวมไปถึงการร้องเพลงด้วย

การระบายสีบนภาพเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างจินตนาการได้ดี ที่สุดกิจกรรมหนึ่ง และยังช่วยฝึกความเข้าใจในสีต่าง ๆ และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อต่าง ๆ คล้ายกับการวาดภาพ

อันดับ 3 การเล่นของเล่น ( playing with toy )

พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้คะแนนการเล่นของเล่นสูง คงจะเป็นเพราะของเล่นในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาจากของเล่นที่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน ให้เป็นของเล่นที่พัฒนาทางความคิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อในการจับชิ้นส่วนต่าง ๆ การฝึกจับคู่วัสดุลงในช่องที่มีรูปลักษณะเหมือนกัน การต่อของเล่นให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ล้านแล้วแต่เป็นการพัฒนาและฝึกทักษะหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี

อันดับ 2 การวาดลายเส้น ( drawing )

การวาดลายเส้นนอกจากจะช่วยสร้างจินตนาการแล้วยังช่วยสร้างทักษะในการใช้ดินสอหรือปากกาด้วย ทั้งยังส่งผลให้ลูกน้อยเข้าใจรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง วงกลม สี่เหลี่ยม ฯลฯ ที่จะมาประกอบกันเป็นรูปภาพ จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีทางด้านทักษะที่จะนำไปสู่การเขียนหนังสือและการวาดภาพ

อันดับ 1 การอ่าน ( reading )

กว่าสามในสี่ของพ่อแม่ที่ร่วมทำการสำรวจบอกว่าอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง การอ่านนอกจากเป็นการสร้างจินตนาการ การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกการมองภาพและการรู้จักสิ่งต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยด้วย เพราะลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้อย่างใกล้ชิดที่สุด


ได้รู้จักกับสิบอันดับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พ่อแม่ชาวอเมริกันนิยมนำมาใช้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการขั้นพื้นฐานให้กับลูก ๆ กันแล้ว คุณจะไม่ลองนำไปใช้กับลูกน้อยของคุณบ้างเชียวหรือ
  
 ข้อมูลจาก : http://nonthaburi.moph.go.th
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "กรดไหลย้อน"
ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "กรดไหลย้อน"
ฝึกวินัยลูกบนโต๊ะอาหารด้วยตัวช่วยสุด CUTE
ฝึกวินัยลูกบนโต๊ะอาหารด้วยตัวช่วยสุด CUTE