ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
เตรียมตัว เตรียมเงินรับเจ้ามือน้อย
เตรียมตัว เตรียมเงินรับเจ้ามือน้อย การที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นในบ้าน 1 คน ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะฉะนั้นการวางแผนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ไม่ควรจะมองข้าม ถ้าวางแผนดีๆ คุณแม่ก็จะมีสตางค์เหลือไว้ shopping อีกด้วยค่ะ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสุขภาพของทั้งคุณแม่และคุณลูก รวมทั้งค่าเดินทางไปพบคุณหมอเพื่อตรวจตามตารางที่กำหนดขึ้น ค่าอัลตร้าซาวด์ (ค่าใช้จ่าย 1,000-3,000 บาท ต่อเดือน) ทางเลือก
  • การเข้าไปหาคุณหมอในโรงพยาบาลของรัฐจะช่วยให้คุณประหยัดงบอีกมากโข แต่คุณแม่ต้องมีความอดทนในการรอคอยการตรวจมากซักหน่อย
  • ตรวจสอบว่าคุณเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือหน่วยงานที่มีสวัสดิการใดๆหรือไม่ เพื่อที่จะรับสิทธิพิเศษในการเบิกค่าใช้จ่ายในการคลอด

2. ค่าใช้จ่ายเรื่องของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่าตกแต่งห้อง (ค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน)

ทางเลือก
  • ควรเตรียมเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนนี้แต่เนิ่นๆ โดยอาจหักจากเงินเดือน 10% ของแต่ละเดือนของทั้งคุณและสามีเอาไว้
  • เลือกใช้ของมือสองจากญาติพี่น้อง
  • ทุกวันนี้ การเลือกซื้อของอุปโภคบริโภคในบ้านเรา สามารถเลือกได้ตั้งแต่ถูกสุดๆ ยันแพงสุดๆ คุณแม่ต้องรู้จักคำนวณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
  • เลือกใช้น้ำนมแม่ ทั้งประหยัดและมีคุณค่าสุดๆ

3. พี่เลี้ยงเด็ก หากคุณแม่ต้องทำงาน ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่ อาจจำเป็นต้องจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพยาบา หรือแรงงานต่างด้าว ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่าย 2,000-5,000 บาทต่อเดือน)

ทางเลือก
  • หาญาติพี่น้องที่มีเวลาและไว้ใจได้มาช่วยเลี้ยงลูกแทน

4. เรื่องเรียนของลูก นอกจากจะเรียนอนุบาลแล้ว ยังมีการเรียนเสริมทักษะในเรื่องอื่นๆอีก เช่น ศูนย์พัฒนาทักษะ, ว่ายน้ำ (ค่าใช้จ่าย 1,000-3,000 บาทต่อเดือน)

ทางเลือก
  • การเลือกที่เรี่ยนควรขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ ไม่จำเป็นต้องเลือกโรงเรียนที่ดังและแพง เพราะคนที่จบโรงเรียนธรรมดาได้ดีก็มีมาก
  • การเสริมพัฒนาการต่างๆ คุณแม่ก็สามารถเลือกซื้อหนังสือหรืออ่านบทความดีๆในเวปไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาสอนและเล่นกับลูกเองที่บ้านก็ได้
ข้อมูลจาก : http://www.momchannel.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "กรดไหลย้อน"
ดูแลลูกน้อยให้ห่างไกล "กรดไหลย้อน"
ฝึกวินัยลูกบนโต๊ะอาหารด้วยตัวช่วยสุด CUTE
ฝึกวินัยลูกบนโต๊ะอาหารด้วยตัวช่วยสุด CUTE