ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
บทความ
แบ่งปัน
พูดซักทีสิจ๊ะลูก
พูดซักทีสิจ๊ะลูก "จะเอาอะไรคะลูก จะไปไหนคะ ชี้นิ้วอย่างเดียวเลย”
"ปีนี้หนู 2 ขวบแล้วนะลูก ทำไมไม่ยอมพูดอีกนะ???”

หลายบ้านคงเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยๆ ทั้งที่พัฒนาการด้านการพูดของเด็กจะเริ่มจากวัยทารก ด้วยการส่งเสียงอือ อา ออ แล้วพัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่ง 1-2 ขวบ จะเริ่มพูดเป็นคำๆ ที่มีความหมาย หรือเป็นประโยคสั้นๆ ได้ เช่น หม่ำๆ ไม่เอา แม่จ๋า บ๊าย บาย และพัฒนาไปสู่การพูดเป็นประโยคและคำที่มีความหมายยาวๆ ได้ แต่การพูดช้าหรือเร็วของเด็กนั้น พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีส่วนสัมพันธ์และส่งเสริมการพูดและการเรียนรู้ที่ดีของเด็กด้วย

เด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามอายุ เช่น 2 ขวบแล้ว ไม่พูดเป็นคำๆ หรือพูดคำที่ไม่มีความหมาย อาจมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของการได้ยิน 

คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตการณ์ได้ยินของลูกตั้งแต่วัยทารกว่ามีการตอบสนองต่อเสียงต่างๆ อย่างไรบ้าง เช่น ลูกหันหน้า หันตัวตามเสียงนั้นหรือไม่ หรือส่งเสียงอือออ อ้อแอ้ตามเสียงที่ได้ยินหรือไม่ หากไม่มีการตอบสนองใดๆ ควรพาลูกไปพบแพทย์ เพื่อตรวจระบบการได้ยินของลูก 


การใช้ภาษาที่หลากหลายในครอบครัว

การที่คนในครอบครัวใช้ภาษาพูดคุยกันหลากหลาย ภาษาจะส่งผลให้ลูกเกิดความสับสนในการพูด ไม่รู้จะพูดภาษาไหนดี คุณพ่อคุณแม่ควรตกลงกันว่าจะใช้ภาษาใดเป็นภาษาหลักในการพูดคุยกับลูก ส่วนภาษารองนั้นให้เป็นการสื่อสารระหว่างพ่อกับแม่ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในภาษาและพูดได้ พร้อมๆ กับซึมซับภาษารองที่พ่อแม่สื่อสารถึงกันและกันไปในตัว 

ขาดสิ่งเร้าต่อการพูด 

เด็กไม่มีโอกาสพูดคุย โต้ตอบคำพูดต่างๆ จากคนรอบข้าง โดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่ พี่เลี้ยงทำงานหนักไม่มีเวลาพูดคุยด้วย เด็กจะขาดทักษะการเรียนรู้ด้านการพูด พ่อแม่บางท่านมักเข้าใจผิดคิดว่าหากเปิดทีวีให้ลูกดูจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีจากการฟังบ่อยๆ แต่การเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การพูดนั้นต้องมีคนถามคนตอบร่วมด้วย พ่อแม่ควรหาเวลาว่างเล่นและพูดคุยกับลูก กระตุ้นให้ลูกโต้ตอบคำพูดมากขึ้นจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการการพูดที่ดี 

ความผิดปกติจากตัวเด็ก 

มี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ตัวเด็กเองมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้านหรือภาวะปัญญาอ่อน และภาวะออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน หรือภาวะปัญญาอ่อนนั้นจะมีพัฒนาการด้านอื่นๆ ช้าไปพร้อมๆ กัน ส่วนเด็กที่มีภาวะออทิสติก จะมีความบกพร่องในเรื่องการใช้ภาษา และการสื่อสารกับผู้อื่นทางการพูด รวมถึงการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดด้วย 

พ่อแม่ควรสังเกตพัฒนาการพูดของลูกว่าเหมือนกับเด็กปกติวัยเดียวกันหรือไม่ ลูกสื่อสารหรือเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือสั่ง แล้วทำตามได้หรือไม่ ลูกมีปฏิกิริยาต่อคำพูดของพ่อแม่อย่างไรบ้าง โดยทั่วไปเด็กอายุ 1 ขวบจะมีปฏิกิริยาตอบรับต่อท่าทางและคำพูดง่ายๆ ของพ่อแม่ได้ หากลูกไม่มีปฏิกิริยาต่อคำพูดหรือคำสั่งของพ่อแม่ ลูกอาจเข้าข่ายมีพัฒนาการการพูดล่าช้า ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง 

หากพ่อแม่ไม่สามารถกระตุ้นการพูดให้ลูกได้ จำเป็นต้องพาลูกเข้ารับการฝึกหรือกระตุ้นการพูดจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการออกเสียง การขยับปากให้ลูกได้ 

พัฒนาการพูดของลูกน้อยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมที่ดีจากพ่อแม่และคนรอบข้าง ในทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการพูดของเด็กเช่นกัน หากพ่อแม่จัดให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการพูดคุย คนรอบข้างพูดคุยด้วยเป็นประจำ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการพูด ลูกจะเกิดระบบความคิดภายในสมอง มีความพร้อมด้านการได้ยิน ด้านสมอง การเปล่งเสียงที่ถูกต้อง การขยับปากตามตัวอย่าง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ด้วย 

  
 ข้อมูลจาก : http://momchannel.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
ลูกฟันขึ้นช้า ทำอย่างไรดี
เซ็กซ์ระหว่างตั้งครรภ์ ท่าไหนดี แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย
เซ็กซ์ระหว่างตั้งครรภ์ ท่าไหนดี แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย