ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
การตรวจเต้านมสำหรับสตรีตั้งครรภ์การตรวจเต้านมสำหรับสตรีตั้งครรภ์

1. เต้านมคลำดูขนาดของต่อมน้ำนมและเพื่อตรวจหาก้อนผิดปกติ
2.หัวนม
2.1 ขนาดเหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปสำหรับลูก
2.2 ไม่แตกหรือเป็นรอยแยกเพราะอาจเกิดการอักเสบทำให้ติดเชื้อได้
2.3 ไม่แบนหรือบุ๋มลงไปเด็กจะจับหัวนมไม่ติดดูดนมไม่ได้คุณแม่สามารถตรวจได้โดยการทำWaller’s Test
Waller’s Testการทดสอบโดยการเลียนลักษณะการดูดตามธรรมชาติของเด็ก
  • วางมือบนเต้านมให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้วางราบไปกับผิวหนังนิ้วทั้งสองอยู่ชิดหัวนม
  • กดนิ้วทั้งสองเข้าหากันถ้าหัวนมแบนราบเกินไปหัวนมจะผลุบลงไประหว่างนิ้วมือทั้งสองในขณะที่บีบเข้าหากันในกรณีที่พบ
การทำ Hoffman’s Maneuver
  • โดยใช้นิ้วหัวแม่มือของมือทั้งสองแตะที่รอยต่อระหว่างหัวนมกับลานหัวนมในด้านตรงข้ามกันของหัวนมข้างนั้น
  • กดนิ้วทั้งสองและรูดแยกห่างกันไปทางข้างๆและตรงๆ
  • ควรทำซ้ำกันเช่นนี้ในทิศทางต่างกันโดยรอบสัก 2-3 ครั้งหัวนมจะตั้งขึ้นมาได้
  • ใช้นิ้วมือจับที่ขั้วหัวนมที่ยื่นออกมานั้นดึงออกตรงๆเบาๆสัก 2-3 ครั้ง
  • การทำHoffman’s Maneuver นี้ต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าหัวนมจะยืดยาวออกมาจนพอเพียงที่เด็กจะดูดนมได้

เต้านม

ควรดูลักษณะทั่วไปตลอดจนคลำดูขนาดของต่อมน้ำนมว่าจะมีปริมาณเพียงพอที่จะผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงดูบุตรหรือไม่

ขนาดเต้านมที่ใหญ่โตอาจมีปริมาณต่อมน้ำนมเพียงเล็กน้อยที่เหลือเป็นเพียงแต่ไขมันก็ได้นอกจากนี้แล้วควรตรวจหาก้อนผิดปกติที่บริเวณนี้ด้วย

หัวนม
  • ดูขนาด
หัวนมที่เล็กเกินไปอาจทำให้เด็กดูดไม่ติดหรือใหญ่โตเกินไปจนคับปากเด็กดูดไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการให้นมลูกได้
  • หัวนมแตกหรือเป็นรอยแยก (Cracked หรือfissure)
ต้องรักษาให้หายก่อนเด็กดูดนมเพราะจะเป็นทางนำเชื้อโรคเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบของเต้านมได้ (ควรปรึกษาแพทย์ที่ท่านฝากครรภ์)
  • หัวนมที่แบนหรือบุ๋มลงไป (flat หรือinverted nipple) 
พวกนี้เด็กจะดูดนมไม่ได้เพราะปากเด็กจะจับหัวนมไม่ติดเราอาจทดลองดูได้ว่าปากเด็กจับหัวนมได้หรือไม่โดยทำ Waller’s Test 

Waller’s Test
การวางมือบนเต้านมให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้วางราบไปกับผิวหนังและให้นิ้วทั้งสองนั้นอยู่ชิดหัวนมตรงรอยต่อระหว่างหัวนมและลานหัวนมกดนิ้วทั้งสองเข้าหากันเช่นนี้เป็นการเลียนลักษณะของการดูดนมตามธรรมชาติของเด็กถ้าหาหัวนมนี้เด็กพอจะดูดได้นิ้วมือทั้งสองข้างจะจับหัวนมไม่ติดแต่ถ้าหัวนมแบนราบเกินไปหรือบุ๋มเกินไปจนเด็กไม่สามารถจะดูดได้หัวนมจะผลุบลงไประหว่างนิ้วมือทั้งสองในขณะผู้ตรวจบีบเข้าหากัน

Hoffman’s Maneuver
ในกรณีที่มีความผิดปกติของหัวนมแม่เช่นนี้และเด็กไม่สามารถดูดได้ถ้าหากได้ตรวจพบก่อนการคลอดเป็นระยะเวลานานคือผู้ที่มาฝากครรภ์ในระยะแรกเริ่มของการตั้งครรภ์ให้แม่หัดทำHoffman’s Maneuver ด้วยตนเองทุกวันโดยใช้นิ้วหัวแม่มือของมือทั้งสองแนะที่รอยต่อระหว่างหัวนมกับลานหัวนมในด้านตรงข้ามกันของหัวนมข้างนั้นแล้วกดนิ้วทั้งสองและรูดแยกห่างกันไปทางข้างๆและตรงๆควรทำซ้ำกันเช่นนี้ในทิศทางต่างกันโดยรอบสัก 2-3 ครั้งหัวนมจะตั้งขึ้นมาได้เพราะเป็นerectile tissueจากนี้จึงใช้นิ้วมือจับที่ขั้วหัวนมที่ยื่นออกมานั้นดึงออกตรงๆเบาๆสัก 2-3 ครั้งการทำHoffman’s Maneuver นี้ต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าหัวนมจะยืดยาวออกมาจนพอเพียงที่เด็กจะดูดนมได้

  
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลพญาไท 3
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all