ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
โลกใบใหม่ของลูกน้อย

โลกใบใหม่ของลูกน้อย ดร.ฉัฐ วีณ์ สิทธิศิรอรรถ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พูดถึงประเด็นที่เด็ก ๆ ไปพบสิ่งใหม่ ๆ ที่โรงเรียนและกลับมาถึงบ้านพวกเขาอยากพูดอยากคุยให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายฟังว่า ผู้ใหญ่ต้องฟังเด็กการที่ผู้ใหญ่ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็ก ๆ อยากเล่าจะทำให้เขาเกิดการพัฒนาทางภาษา เด็กจะถ่ายทอดออกมาทางคำพูดโดยถ่ายทอดมาจากประสบการณ์และจินตนาการของเด็ก

การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองสนใจและตั้งใจฟังสิ่งที่เด็ก ๆ เล่า จะยิ่งกระตุ้นความคิดของเด็กและทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีในด้านความคิดและการหาคำตอบ เมื่อพ่อแม่ฟังในสิ่งที่เด็กเล่าโดยโต้ตอบพูดคุยสอบถามเรื่องราวที่เขาเล่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้กันและกัน พ่อแม่ได้เรียนรู้ว่าเด็กกำลังคิดอะไรอยู่มีความรู้สึกอย่างไรกับโรงเรียนรู้สึกอย่างไรกับครูและเพื่อน ๆ

ถ้าเด็ก ๆ คิดอะไรอยู่ เช่น กำลังคิดจะแกล้งเพื่อนหรือถูกเพื่อนแกล้งพ่อแม่จะได้มีโอกาสตักเตือนและสอนลูกได้จากเรื่องเล่าประจำวันที่เกิดขึ้นเมื่อไปโรงเรียน แต่ละวันเด็ก ๆ จะเล่าเรื่องตัวเองโดยใช้เวลาอย่างมากที่สุด 5-20 นาที พ่อแม่จึงควรจัดสรรเวลาส่วนนี้ให้ลูก เนื่องจากเป็นเวลาที่มีคุณค่ากับเด็ก ๆ และพ่อแม่

ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ อาจารย์ภาควิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การที่พ่อแม่รับฟังเรื่องเล่าจากลูก ๆ จะทำให้เด็กรู้สึกดีสบายใจและมีความสุข แต่การฟังเพียงอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับเด็ก ๆ ด้วย อย่างเช่น เมื่อเด็ก ๆ เล่าว่าไปโรงเรียนได้เล่นสนุกมีของเล่นเยอะแยะได้ฟังนิทานจากคุณครู พ่อแม่ต้องถามต่อว่าแล้วหนูเล่นกับใครมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างคุณครูที่เล่านิทานชื่ออะไรไหนลองเล่าให้แม่หรือพ่อฟังสิว่านิทานเรื่องที่หนูฟังมาจากคุณครูสนุกอย่างไร เด็ก ๆ ก็จะเล่าและพูดคุยต่อ การพูดคุยจึงมีการต่อเนื่อง เด็ก ๆ จะเกิดพัฒนาการทางภาษาเกิดความคิดและจินตนาการ การฟังเด็ๆ เล่าเรื่องราวของตัวเองที่โรงเรียนจึงเป็นการพัฒนาเด็กอย่างง่าย ๆ ที่พ่อแม่บางคนอาจไม่เห็นประโยชน์ ทั้งที่ประโยชน์และคุณค่านั้นมีมากมาย

"การฟังเรื่องราวของเด็ก ๆ จะทำให้พ่อแม่เห็นพัฒนาการและการปรับตัวเพื่อเข้าสังคมของเด็ก ๆ ได้ชัดเจน เพราะเขาจะเล่าว่าวันนี้รู้จักเพื่อนคนนั้นคนนี้ รู้จักและช่วยคุณครูทำงานสิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ต้องพูดทรรศนะเชิงบวกเกี่ยวกับโรงเรียนให้เด็ก ๆ ฟังไม่ใช่สร้างทรรศนะเชิงลบให้เด็กรู้สึกหวาดกลัวโรงเรียน และมีทรรศนะที่ไม่ดีต่อโรงเรียน การพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในโรงเรียน จึงควรเป็นเรื่องที่ดี ๆ 

สิ่งสำคัญพ่อแม่ไม่ควรขู่เด็ก ๆ เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น ถ้าเด็ก ๆ ดื้อจะส่งไปให้ครูที่โรงเรียนเด็ก ๆ จะรู้สึกว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่น่ากลัว เขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษและมีทรรศนะที่ไม่ดีต่อโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียนแห่งนั้น จะมีการเรียนการสอนที่ดีและมีกิจกรรมที่แสนสนุกอย่างไรก็ตามเพราะเด็ก ๆ ถูกประทับความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับโรงเรียน กว่าเขาจะปรับตัวเองได้เพื่อเรียกความรู้สึกดี ๆ และความมั่นใจที่มีต่อโรงเรียนกลับมานั้นจึงต้องใช้เวลาบำบัด จะเห็นว่าคำพูดหรือถ้อยคำที่พ่อแม่ส่งผ่านไปถึงลูกนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องให้ความสำคัญมาก"

ข้อมูลจาก : http://www.n3k.in.th/แม่และเด็ก/เด็ก/โลกใบใหม่
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all