ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
ป้องกันภูมิคุ้มกันเด็ก

ป้องกันภูมิคุ้มกันเด็ก มีข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายที่แบ่งขั้วในการนำเสนอ ที่มีทั้งข้อมูลจริง ข้อมูลจริงครึ่งเดียว ข้อมูลจริงครึ่งเท็จครึ่ง หรือข้อมูลเท็จ หลั่งไหลมาสู่สังคมผ่านสื่อต่างๆ มากมาย

เกี่ยวกับกรณีนี้ พ.ญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ (ร.พ.เด็ก) สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะมีต่อเด็กในอนาคต

โดยระบุว่า จากเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าสังคมในปัจจุบันเป็นยุคของสงครามข่าวสาร มีการแบ่งขั้วในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน จนบางครั้งก็ไม่ต่างกับโฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้นประชาชนในฐานะผู้รับสื่อจำเป็นจะต้องแยกแยะ วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณอย่างมากในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้ยินได้ฟังมา

สำหรับเด็กไทยใช้เวลาดูโทรทัศน์เฉลี่ย 3-5 ชั่วโมงต่อวัน หรือคิดเป็น 21-35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เด็กๆ จะซึมซับและรับรู้เรื่องราวทั้งดีและไม่ดีจากสิ่งที่นำเสนอผ่านหน้าจอทีวี

ดังนั้น การปลูกฝังทักษะการรู้จักคิด แยกแยะ เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันลูกน้อย ในสังคมที่สื่อโทรทัศน์ครองเมืองนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ในฐานะพ่อแม่ต้องปลูกฝังทักษะการคิดให้กับลูก เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นเหยื่อข้อมูลข่าวสาร โดยวัยที่เหมาะที่สุดในการเริ่มฝึกให้ลูกรู้จักคิด อาจเริ่มได้เมื่อลูกเข้าสู่วัยประถม คืออายุประมาณ 6 ปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กๆ เริ่มมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ


การสอนลูกให้คิดเป็น ถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ สิ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องทำเป็นอันดับแรกคือ เปิดใจรับฟังความคิดของลูก แล้วถามความเห็นของลูกในเรื่องต่างๆ พร้อมถามเหตุผลว่าทำไม วิธีนี้เป็นการกระตุ้นให้ลูกฝึกคิด วิเคราะห์ ผ่านการตั้งคำถามเป็นคำแนะนำที่เหมาะกับการดูแลเด็กในยุคนี้อย่างยิ่ง


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ข้อมูลจาก : http://www.thaihealth.or.th/node/15269
News Others
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลงทะเบียนเข้างาน BBB39
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลงทะเบียนเข้างาน BBB39
ประกาศผลกิจกรรม "หนูน้อยยิ้มหวาน"
ประกาศผลกิจกรรม "หนูน้อยยิ้มหวาน"
Promotion Credit Card in BBB39
Promotion Credit Card in BBB39
Sponsors
view all
Banner
view all