ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก

สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก การนอนหลับนั้นเป็น 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดของทุกๆ คน ซึ่งร่างกายจะได้รับการพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ ในเด็กนั้นการนอนหลับจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

1. เด็กแรกเกิด จะนอน 16-20 ชั่วโมงต่อวัน 
2. เด็กแรกเกิด - 6 เดือน จะนอน 13-14 ชั่วโมงต่อวัน และนอนกลางวัน 3-4 ครั้ง
3. เด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี จะนอน 12-14 ชั่วโมงต่อวัน และนอนกลางวัน 1 ครั้ง
4. เด็กอายุ 3 ปี - 7 ปี จะนอน 11-12 ชั่วโมงต่อวัน และไม่นอนกลางวัน
5. เด็กวัยประถม จะนอน 9-11 ชั่วโมงต่อวัน
6. เด็กวัยรุ่น จะนอน 9-9.5 ชั่วโมงต่อวัน
7. ผู้ใหญ่ 8 ชั่วโมง ต่อวัน 

จะสังเกตได้ว่าในเด็กนั้น ต้องการชั่วโมงในการนอนหลับพักผ่อนที่มากกว่าผู้ใหญ่เพราะร่างกายมีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากการนอนหลับให้เพียงพอตามวัยนั้นๆ แล้ว ผู้ปกครองควรมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. ควรนอนหลับให้จำนวนชั่วโมงที่พอเหมาะกับวัยนั้นๆ
2. ไม่ควรมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นก่อนเข้านอน เช่น ออกกำลังกายอย่างหนัก
3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น น้ำอัดลม, ช็อคโกแลต
4. ในเด็กเล็กไม่ควรให้ดูดขวดนมเพื่อทำให้นอนหลับ เพราะจะทำให้เด็กจะหลับได้เมื่อต้องดูดขวดนมเท่านั้น

ท้ายนี้ขอให้สมาชิกตัวน้อยๆ ของท่านได้มีการนอนหลับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบุตรหลานของท่านจะได้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ข้อมูลจาก : http://www.lovekid.com/article.php?sid=639
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all