ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
กินยาอย่างไรเมื่อลูกน้อยเป็นไข้

กินยาอย่างไรเมื่อลูกน้อยเป็นไข้ ไข้หรืออาการตัวร้อนเป็นอย่างไร

1. ไข้หรืออาการตัวร้อน คือ อาการที่ลูกน้อยมีอุณหภูมิของร่างกายมากกว่าอุณหภูมิปกติโดยถ้าจับตัวดูจะพบว่าตัวร้อนผิดปกติ หรือหากวัดอุณหภูมิด้วยปรอทวัดไข้ ซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิที่แน่นอนกว่า จะพบว่าเมื่อวัดอุณหภูมิด้วยปรอททางปากจะมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส วัดด้วยปรอททางรักแร้จะมากกว่า 37 องศาเซลเซียส หรือวัดด้วยปรอททางทวารจะมากกว่า 38 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิของร่างกายของลูกสูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ แสดงว่าลูกน้อยของท่านเริ่มมีไข้แล้ว

จะให้ลูกน้อยกินยาลดไข้อย่างไรดี

1. ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นยาลดไข้ที่นิยมใช้ โดยจะให้เมื่อลูกน้อยมีอาการไข้เท่านั้น โดยให้ทุก 4-6 ชั่วโมง หากไม่มีอาการหรือไข้หายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ ยาพาราเซตามอลมีทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำ ขนาดยาของพาราเซตามอลในเด็กจะต่างกันขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักตัวของเด็ก สำหรับชนิดน้ำที่นิยมใช้มีขนาด 120 มก. ต่อ ช้อนชา ( 5 ซีซี ) และชนิดหยดขนาด 10 มก. ต่อ 0.1 ซีซี การใช้ยาต้องใช้ขนาดตามที่แพทย์สั่ง และระมัดระวังในเรื่องการใช้อุปกรณ์ตวงยา โดยเพราะยาน้ำชนิดหยดเนื่องจากมีความเข้มข้นสูง จะต้องใช้หลอดดูดยาที่กำหนดให้เท่านั้น

ยาพาราเซตามอลในขนาดที่ใช้รักษาค่อนข้างจะมีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามหากได้รับยาเกินขนาดหรือได้ติดต่อกันนานเกินไปอาจจะเกิดพิษต่อตับได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งตับยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์

ยาลดไข้อื่น ๆ เช่น แอสไพริน (Aspirin) เป็นยาลดไข้ซึ่งไม่นิยมใช้ในเด็ก เนื่องจากหากเด็กเป็นไข้เนื่องจากไข้เลือดออก จะทำให้เลือดออกง่าย เป็นอันตรายต่อเด็กได้

ควรไปพบแพทย์เมื่อลูกน้อยเป็นไข้แค่ไหน

1. อายุน้อยกว่า 3 เดือน พาลูกน้อยของท่านไปพบแพทย์ทันทีหากลูกน้อยของท่านมีอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าลูกน้อยของท่านยังไม่มีอาการป่วย

2. อายุ 3-6 เดือน พาลูกน้อยของท่านไปพบแพทย์ทันทีหากลูกน้อยของท่านมีอุณหภูมิสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า ถึงแม้ว่าลูกน้อยของท่านยังไม่มีอาการป่วย หรือหากลูกน้อยของท่านมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส นานเกินกว่า 24 ชั่วโมง

3. อายุ 6 เดือนขึ้นไป หากลูกน้อยของท่านมีอุณหภูมิประมาณ 38.5 องศาเซลเซียสให้ดูอาการ หากอุณหภูมิสูงขึ้นหรือไม่ลดมากกว่า 3 วัน ให้พาไปพบแพทย์ สำหรับเด็กที่มีอายุ 3 เดือนถึง 2 ปี หากอุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส ให้พาไปพบแพทย์ทันที ถึงแม้ว่าลูกน้อยของท่านยังไม่มีอาการป่วย

  
 ข้อมูลจาก : http://women.kapook.com/view10462.html
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all