ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
อาการแพ้นมวัว ของลูกน้อย

อาการแพ้นมวัว ของลูกน้อย โรคแพ้นมวัว คืออะไร
โรค แพ้นมวัว คือ โรคที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาผิดปกติต่อสารโปรตีนในนมวัว ผู้ป่วยสามารถเกิดอาการได้ในหลายๆ ระบบของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

โรคแพ้นมวัวมีอาการอย่างไร
เด็กที่แพ้นมวัวจะแสดงอาการผิดปกติหลายๆ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใดของ
- อาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นลมพิษ
- ปวดท้อง เป็นๆ หายๆ อาเจียน ท้องร่วง อุจจาระปนเลือด
- มีบางรายที่เกิดความผิดปกติในระบบหายใจ หอบเหนื่อย มีเสมหะ ดังครืดคราดเป็นๆ หายๆ
- เด็กที่แพ้นมวัว มักมีน้ำหนักตัวขึ้นช้า ซีดและอ่อนเพลีย

โรคแพ้นมวัว พบบ่อยแค่ไหน
ใน บรรดาเด็กๆ ที่แพ้อาหาร โรคแพ้นมวัวเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ไม่พบอุบัติการณ์ที่แท้จริงของโรคแพ้นมวัว เนื่องจากเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ อุบัติ
การณ์ของโรคแพ้นมวัวในต่างประเทศ พบอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1.8-7.5 ร้อยละ 0.5 ของทารกที่รับประทานแต่นมมารดาสามารถเป็นโรคนี้ได้

ทำไมลูกน้อยจึงแพ้นมวัว
โรค แพ้นมวัว เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเกิดความผิดปกติ มีปฏิกิริยาต่อโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบในนมวัว สาเหตุที่เกิดความผิดปกติน่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม เนื่องจากพบว่าถ้าบิดาหรือมารดาเป็นโรคภูมิแพ้ ลูกจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคแพ้นมวัวด้วย

การวินิจฉัยโรค
มี ประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว โดยเฉพาะบิดามารดา มีอาการแสดงที่มักจะเริ่มใน 3-6 เดือน หลังจากเด็กได้รับประทานนมวัว และขึ้นอยู่กับปริมาณนมวัวที่เด็กได้รับ อาการแสดงที่กล่าวมาแล้วนั้น ส่วนมากจะมีอาการมากกว่า 2 อาการ และมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป และมีอาการเรื้อรังเป็นๆ หายๆ มักได้ประวัติว่ามารดารับประทานนมวัวในช่วงตั้งครรภ์มากกว่าปกติ ในกรณีที่เด็กรับประทานนมมารดาอย่างเดียว จะได้ประวัติว่ามารดารับประทานนมวัวมากกว่าปกติในช่วงให้นมเด็ก

การรักษา
- การรักษาที่ถูกต้องและดีที่สุดคือ การงดรับประทานนมวัว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวทุกชนิด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และค่อยๆ กลับมารับประทานใหม่
- ในกรณีที่รับประทานนมมารดาก็ให้รับประทานต่อไป โดยที่มารดาต้องงดประรับทานนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวทุกชนิดในระหว่าง ที่ให้นมเด็ก
- การให้นมสูตรสำหรับเด็กแพ้นมวัว แต่มีปัญหาเรื่องรสชาติและราคา ทำให้ขาดความร่วมมือจากบิดามารดาในการใช้นมสูตรนี้ ไม่แนะนำให้ใช้นมถั่วเหลือง เนื่องจากว่าเด็กส่วนหนึ่งจะแพ้ทั้งนมวัว และนมถั่วเหลือง
- เด็กที่แพ้นมวัวร้อยละ 15-45 ยังมีโอกาสแพ้นมถั่วเหลืองร่วมด้วย

โรคแพ้นมวัว เมื่อไหร่จะหาย
ร้อยละ 45-56 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 1 ปี
ร้อยละ 60-77 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 2 ปี
ร้อยละ 84-87 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 3 ปี
ร้อยละ 90-95 อาการจะหายไปเมื่ออายุ 5-10 ปี

การป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีความเสี่ยง
รับประทานนมมารดาอย่างเดียว ในช่วง 6 เดือนแรก โดยมารดาไม่จำเป็นต้องงดรับประทานนมวัว หลีกเลี่ยงการให้
- อาหารเสริมใดๆ ในช่วง 6 เดือนแรก
- ไข่แดงในช่วง 2 ปีแรก
- อาหารทะเลในช่วง 3 ปีแรก

มารดา ไม่ควรรับประทานนมวัวมากเกินกว่าปกติในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ (โดยเฉพาะช่วงหลังของการตั้งครรภ์) หรือช่วงให้นมเด็ก ถ้าไม่สามารถให้นมมารดาได้ ให้นมสูตรสำหรับเด็กแพ้นมวัวทดแทน

ข้อมูลจาก : http://women.sanook.com
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all