ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
เด็กเหงา..มีเพื่อนน้อย
เด็กเหงา..มีเพื่อนน้อย สาเหตุ เอาแต่ใจตัวเองมาก ชอบเอาชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ไม่เคารพกฏกติกามารยาทหรือเปลี่ยนกติกา ไม่ยอมใคร เรียกร้องสูงจนทำให้เพื่อน ๆ ไม่ชอบ ขาดทักษะในการเล่น เด็กบางคนเล่นไม่เป็น ทำให้ขาดมั่นใจในตัวเอง เด็กจะไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเข้าไปขอเพื่อนเล่น ถ้าเพื่อนไม่มาชวนก็ไม่เล่น กลัวผิดพลาด กลัวถูกว่าเล่นไม่เป็น ขาดทักษะในการเข้าสังคม ปรับตัวไม่เก่ง พูดไม่ทันเพื่อน แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้ ขาดความเป็นผู้นำ รู้สึกเคอะเขินในการเข้าหาเพื่อน ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรด้วยหรือจะเล่นอย่างไรกับเพื่อนใหม่ ไม่เข้าใจความต้องการของคนอื่น เป็นต้น ผลของการที่มีเพื่อนน้อย ไม่สนุกเท่าที่ควรจะเป็น สังคมคับแคบ ขาดประสบการณ์ ขาดการฝึกฝนทักษะในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนคนอื่น ๆ ทักษะในการเล่นและการเข้าสังคม วิธีการป้องกัน พ่อแม่เป็นสังคมแรกของลูก ดังนั้นพ่อแม่ควรแบ่งเวลาในการฝึกฝนทักษะในการเล่นของเด็กให้เล่นได้หลายรูปแบบทั้งกีฬากลางแจ้ง ทั้งการเล่นในห้อง สิ่งสำคัญควรรำลึกไว้ว่าการที่ลูกเล่นได้ หลาย ๆ อย่างจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้ลูกได้คบเพื่อนหลากหลายแบบและสอนให้ลูกมีน้ำใจเป็นักกีฬา เล่นคามกฏกติกา รู้จักยอมรับการพ่ายแพ้แต่โดยดี และเมื่อได้รับชัยชนะก็เข้าใจความรู้สึกของฝ่ายพ่ายแพ้ได้ ฝึกสอนให้ลูกปรับตัวได้ในหลายสถานการณ์ตามวัย เรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น หมั่นพูดคุยกับลูกเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร วิธีการแก้ไข หาสาเหตุ ถ้าเกิดจากการเลี้ยงดูที่เบี่ยงเบนต้องปรับให้เข้าที่ แบ่งเวลามาฝึกซ้อมทำกิจกรรมต่างๆ กับลูกเพื่อเพิ่มทักษะ หมั่นพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีการพูดคุยโต้ตอบหรือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น การพูดคุยระหว่างเด็กและผู้ใหญ่จะดำเนินไปด้วยดี ถ้าบรรยากาศการพูดคุยไม่เคร่งเครียดเป็นบรรยากาศสนุก ๆ สบาย ๆ พ่อแม่พูด เด็กรับฟังและเมื่อเด็กพูดพ่อแม่ก็รับฟัง ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผูกขาดการพูดเป็นส่วนใหญ่ เพราะธรรมชาติของเด็ก เด็กมักไม่อยากพูดกับคนที่ชอบบ่นชอบสั่งสอน ชอบจับผิด หรือดุว่ารุนแรง สร้างสถานการณ์บีบบังคับให้เด็กได้มีโอกาสฝึกฝนในการปรับตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือ หัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ทั้งหมดจะไปเพิ่มให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง 


พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 ข้อมูลจาก : http://women.sanook.com
News Others
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
VISITOR INFORMATION BBB55
VISITOR INFORMATION BBB55
Promotion Credit Card in BBB55
Promotion Credit Card in BBB55
Sponsors
view all
Banner
view all