ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
ลูกดื้อ...ทำอย่างไรดี
ลูกดื้อ...ทำอย่างไรดี พ่อแม่หลายคนมักใช้การตีเป็นการลงโทษลูก เพื่อให้ลูกหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้ทำ แต่เด็กคิดคนละอย่างกับผู้ใหญ่ เด็กๆมักจะคิดว่าเมื่อเขาทำผิด แล้วถูกตีก็ถือว่าเป็นการ " ชดใช้ " ความผิดไปแล้ว ฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาอีก ภายหลังเด็กก็จะทำอีก การตีจึงไม่สามารถหยุดพฤติกรรมไม่ดีของลูกได้ตลอดไป แต่อาจมีผลต่อจิตใจของลูกและตัวพ่อแม่เอง หลายคนมักรู้สึกผิด และสงสารลูกเมื่อตีไปแล้วก็กลับไปโอ๋ลูกอีก ทำให้ลูกไม่เข้าใจ มีวิธีง่ายๆและได้ผลดีกว่าคือ การจับบ่าพูดและการขอเวลานอก

การจับบ่าพูด ในเด็กเล็กการพูดห้ามเด็กลอยๆมักไม่ได้ผล เมื่อต้องการให้ลูกทะอะไร พ่อแม่ต้องเข้าประชิดตัวลูก โดยยืนห่างจากลูกพอสมควร ย่อตัวเล็กน้อย เอามือจับไหล่ลูกไว้ สบตาลูก แล้วพูดกับลูกด้วยเสียงที่หนักแน่นจริงจัง แต่ไม่ตีหรือดุ เช่นพูดว่า " แม่ต้องการให้ลูกเก็บของเข้าตู้เดี๋ยวนี้ " คำพูดและท่าทีที่หนักแน่นจะทำให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ " เอาจริง" 

การขอเวลานอก เป็นวิธีง่ายๆ ที่ใช้ได้ผลดีเมื่อลูกทำผิด ไม่ร่วมมือหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยพ่อแม่บอกลูกถึงเหตุผลก่อนลงโทษแล้วพูดกับลูกอย่างหนักแน่น เช่น " ถ้าลูกตีน้อง ลูกจะเล่นกับน้องไม่ได้ และลูกต้องแยกอยู่คนเดียว " แล้วให้พาลูกไปอยู่ที่มุมห้องที่ไม่น่าสนใจ ไม่มีของเล่น หรือสิ่งที่ลูกสนใจอยู่เลย(แต่ต้องไม่มีอันตราย)แล้วให้ลูกอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะครบเวลาที่กำหนด (เวลาที่ใช้ต้องเหมาะสมกับอายุของเด็ก เช่น 3ขวบใช้เวลา 3นาที 8ขวบใช้เวลา8นาที แต่ถ้าพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น ก็อาจต่อเวลาอีกระยะหนึ่งได้) 

ข้อสำคัญคือพ่อแม่ต้องเสริมพฤติกรรมที่ดีของลูก โดยให้การชมเชยเมื่อลูกทำดีด้วย เพื่อบอกให้ลูกทราบว่า พฤติกรรมใดบ้างที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกระทำ อย่าเอาแต่คอยจับผิดและเข้มงวดเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกเท่านั้น ทำอย่างสม่ำเสมอด้วยความอดทนและใจเย็น ในไม่ช้าลูกก็จะอยากทำ แต่สิ่งที่ดีสมใจพ่อแม่ โดยไม่ต้องลงมือ " ตี " ลูกให้เจ็บมือ เจ็บใจอีกต่อไป

  
 ข้อมูลจาก : http://ecurriculum.mv.ac.th
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all