ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
ปัญหาเด็กไม่พูดหรือพูดช้า
ปัญหาเด็กไม่พูดหรือพูดช้า โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วยอายุ 1-2 ปี จะเิริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูดเมื่ออายุได้ 1-2 ปี แล้ว อาจมีสา้้เหตุได้จาก 

- ความผิดปกติของระบบการได้ยิน 
- มีการใช้หลายภาษาในครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความสับสนในการพูด
- เด็กมีภาวะของโรคบางโรค เช่น สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติค เป็นต้น

เมื่อพบปัญหาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามแนวทางต่อไปนี้ เช่น ให้ลองสั่นกระดิ่งหรือปรบมือดัง ๆ ด้านหลังเด็ก เพื่อดูว่าเด็กจะหันตามเสียงหรือไม่ ถ้าเด็กไม่หันตามเสียงแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปตรวจระบบการได้ยินที่โรงพยาบาล เพราะลูกอาจมีปัญหาด้านการได้ยิน ถ้าพบว่าลูกไม่ได้มีความผิดปกติที่ระบบการได้ยินแล้ว อาจเป็นได้ที่ลูกมีความสับสนเรื่องภาษา เพราะคุณพ่อคุณแม่อาจใช้ภาษาต่างกันคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยตกลงกันในเรื่องการใช้ภาษาว่าต้องการใหู้ลูกใช้ภาษาใดเป็นภาษาเหลัก ภาษาใดเป็นภาษารอง จะทำให้เด็กลดความสับสนเรื่องภาษาลงได้ 

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้น กระตุ้นให้ลูกพูดคำสั้น ๆ ง่าย ๆ เืพื่อสื่อความหมายต่อกัน แต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ หรือไำม่ทราบว่าจะช่วยลูกอย่างไรดี คุณพ่อคุณแม่ควรนำลูกไปขอรับคำแนะนำ และรับการรักษายังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

  
ข้อมูลจาก : www.autisticthai.org
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all