ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาดีกว่ากัน

ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาดีกว่ากัน โดยปกติเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ควรใช้มือทั้ง 2 ข้างพอๆ กัน และเริ่มแสดงความถนัดตอนอายุใกล้ๆ 1 ปีขึ้นไปจนถาวรเมื่ออายุประมาณ 3 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากสมองในช่วงอายุก่อน 3 ปี เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่เท่าเทียมกันในทุกๆ ส่วนของสมอง สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวา และสมองซีกขวาควบคุมร่างกายด้านซ้าย เด็กที่แสดงอาการถนัดซ้ายอาจเป็นเพราะสมองซีกขวาเจริญเร็วกว่า ซึ่งบางรายพบว่ามีปัญหาในเรื่อง พูดช้าร่วมด้วย เนื่องจากสมองส่วนที่ควบคุมการพูดซีกซ้ายเจริญช้ากว่า 

ดังนี้ในช่วงอายุ 1-2 ปี อาจฝึกเด็กที่ถนัดซ้ายให้ใช้มือขวาเก่งขึ้น โดยพยายามส่งของเข้าด้านขวาให้ประจำ พยายามให้มือซ้ายไม่ว่าง เช่น ให้จับของอื่นอยู่ก่อนแล้ว ไม่เช่นนั้นเด็กจะเอื้อมมือซ้ายมาหยิบของด้านขวา หรือแม้แต่หยิบด้วยมือขวาแล้วก็จะส่งเปลี่ยนไปถือด้วยมือซ้ายต่อ การฝึกฝนอาจจะทำในทุกกิจกรรมหรืออย่างน้อยก็ควรฝึกจับช้อนตักอาหารและจับดินสอด้วยมือขวาให้เคยชิน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบด้านการปรับตัวในสังคม 

ขอเน้นการฝึกจะไม่มีผลเสียหากใช้วิธีธรรมชาติ ไม่บังคับเข้มงวด และในทางกลับกันเด็กถนัดซ้ายที่ไม่ได้รับการฝึกให้ถนัดขวา หรือฝึกแล้วเด็กต่อต้านมากจนฝึกไม่ได้ การปล่อยให้ถนัดซ้ายไปจนเป็นผู้ใหญ่ก็อาจไม่ใช่ปัญหาซีเรียสแต่อย่างใด 

อาการใช้มือข้างเดียวไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายก่อนอายุ 1 ปี ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามือและแขนอีกข้างหนึ่งมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเกร็งเนื่องจากการกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทหรือสมองหรือไม่ กรณีนี้ต้องใช้วิธีกายภาพบำบัดร่วมด้วย จึงจะช่วยให้มือและแขนข้างที่มีปัญหาใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าจะด้อยกว่าอีกข้างไปตลอดก็ตาม
  
 ข้อมูลจาก : http://www.momchannel.com
News Others
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม
Sponsors
view all
Banner
view all