ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
ปัญหาเด็กพูดได้ช้า

ปัญหาเด็กพูดได้ช้า โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 1-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่ สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปี แล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก

- ความผิดปกติของระบบการได้ยิน หรือ 
- มีการใช้หลายภาษาในครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความสับสนในการพูด หรือ
- เด็กมีภาวะของโรคบางโรค เช่น สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติค เป็นต้น

เมื่อพบปัญหาแล้ว Mom Channel ขอให้คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามแนวทางต่อไปนี้ดูนะคะ โดยให้ลองสั่นกระดิ่งหรือปรบมือดัง ๆ ด้านหลังเด็ก เพื่อดูว่าเด็กจะหันตามเสียง หรือไม่ ถ้าเด็กไม่หันตามเสียงแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปตรวจระบบการได้ยินที่โรงพยาบาล เพราะลูกอาจมีปัญหาด้านการได้ยิน ถ้าพบว่าลูกไม่ได้มีความผิดปกติที่ระบบการได้ยินแล้ว อาจเป็นได้ที่ลูกมีความสับสน เรื่องภาษา เพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ภาษาต่างกัน คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยตกลงกันในเรื่องการใช้ภาษาว่าต้องการให้ลูกใช้ภาษาใดเป็นภาษาหลัก ภาษาใดเป็นภาษารอง จะทำให้เด็กลดความสับสนเรื่องภาษาลงได้

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้น กระตุ้นให้ลูกพูดคำสั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมายต่อกัน แต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ หรือไม่ทราบว่าจะช่วยลูกอย่างไรดี คุณพ่อคุณแม่ควรนำลูกไปขอรับคำแนะนำ และรับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะ


ข้อมูลจาก : http://www.momchannel.com
News Others
Promotion Credit Card in BBB55
Promotion Credit Card in BBB55
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ " Easy e-Receipt "
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ " Easy e-Receipt "
Sponsors
view all
Banner
view all