ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ


ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
งาน
Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29
วันที่  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านข้างเวทีกิจกรรม

ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. ถุงเท้า สำหรับใส่ลงแข่งขัน


รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Tanpichai sukaree Navin
2 พรนับพัน ชุ่มแจ่ม พอใจ
3 สุกัลยา ชมจันทร์ น้องนกยูง
4 กันต์ธีร์ ธรรมโล ตันตัน
5 ซิลมีย์ บุญมาเลิศ น้องมี่
6 ปภาวิน ศรีแสง อินดี้
7 เฌอร์ลินญา วงศ์อินทร์ เนวา
8 กัญญาณัฐ รูปงาม น้องเพลง
9 ณัฏปภัสร์ ด่านยุทธพลชัย ณมน
10 ศุภารมย์ จันทร์ขำ นะโม
11 ชาฟิน ตาหมาด น้องวาฟิค
12 ชื่นธิดา สุขสมบัติเสถียร เหมียว
13 ธัณวรัตน์ กอสมบูรณ์ศิริ ทาย
14 กันต์ธนกฤต มุขด้วง ภูผา
15 สภูมิ ฟักสุวรรณ ภูมิ
16 ชีวา คำแปน บุ๊ค
17 ธรณ์เทพ จรารัตน์ น้องไนน์
18 ภาริศา วิบูลชัยชีพ ริศา
19 ปฎิภาณ สุขกันตะ น้องโฟโต้
20 ลาทิชา ทองโสภณ น้องทิชา
21 ชิษกมลณ์ ปิยะบงการ ชิสา
22 กนกพิชญ์ โสภณสกุลศักดิ์ ฮะจิ
23 กัญญาณัฐ ถือสัตย์ โบนัส
24 ปวริศ อรุณรุ่งรัตน์ น้องชิโน่
25 นภัสสร แสงจันทร์ เลิฟเลิฟ
26 พรรณภิพัส เหล่ามานิต แสตนด์
27 รณพีร์ อรุณเวชกุล ไพลอท
28 ครองภพ คำศิลา น้องเปาเปา
29 ธัญพิชัย สุขอารีย์ นาวิน
30 ภิญรดา ปลั่งแสงมาศ รดา
31 วรัณย์ เกตุศรีพงษ์ ปั้น
32 จูเลีย คัมม์ลันเดอร์ จูเลีย
33 ศิวกรณ์ โพธิ์เผื่อนน้อย ออโต้
34 ญณิศรา เรียวสงวนวงศ์ น้องโป๊ยเซียน
35 ปัญญ์ปภพ เพ็งตระกูล ต้นข้าว
36 ภาดล กลิ่นหอม แต๊งค์กิ้ว
37 ธิติพัทธิ์ อินทร์กอง แบรี่
38 เจษฎากร ยอดนครจง น้องลาเต้
39 วรินทร พุทธคุณ น้องนับตังค์
40 ธนภัทร ศรีบุญมา อินดี้
41 สขิลา เทพมณี น้องของขวญ
42 พีรชา และเย๊าะห์ ริชา
43 ปุณณภพ บารมี ปกป้อง
44 นูรูล โกศล นูรูล
45 รัตนกุล แผ้วสวัสดิ์ จริงใจ
46 กาญจน์บดี ทาคำ น้องสกาย
47 เจด บุนนาค เจด
48 ณัฐสันต์ รอดสถิตย์ ตัวด้วง
49 รินรดา อุ่นคำ ฮาน่า
50 ศตคุณ คำเอี่ยม น้องคุณคุณ
51 อติวิชญ์ นิลพยัคฆ์ น้ององศา
52 พชิรา ศิระภิญโญ น้องอั่งเปา
53 ภัทรพล แสนปาลี นัองภูผา
54 จิภาดา ตันติธาคร อันดามัน
55 อนันตา ศรีทองรุ่งทิพย์ ชาชูว
56 วีรภัทร อ้มส่งคราม นิว
57 บุณณดา วรกิจ อาโป
58 กฤติญา เลาวัณย์ศิริ เอญ่า
59 รัชเกล้า บุบผาสังข์ น้องเกล้า
60 ปุณยภา ขาวเครือ ปุนปุน
61 ณัฐธีร์ จันทรุไทย โปรด
62 ณัษฐพงษ์ ชัยสิงหาญ เปาเปา
63 Elsie Lalita Evans Elsie
64 ภัทรวดี​ นวพั​ชระ​กุล​ เหม่​ยี่​
65 พรนับพัน ชุ่มแจ่ม พอใจ
66 กรรณภพ พงษ์สระพัง นาวา
67 ลินลดา ศรีละเริง ลินดา
68 ฮัยดัร แม้นมินทร์ น้องฮัยดัร
69 กชพร ทวาโรจน์ บัวฉัตร
70 อนันต์ธิกา พินรอด นานะ
71 ภรากรณ์ เฮงสุนทร ตาต้า
72 พิชญกมล ปั้นตระกูล แกรนด์
73 กัญญาภัทร หลานวงศ์ มีนา
74 ภีมพัตน์ นันทิยะกุล ธาม
75 เมืองไทย ประเดิมกุลชัย น้องเมืองไทย
76 ปัณณวิชญ์ หริจิระติวงศ์ นอร์ตั้น
77 นันทพัทธ์ จิราพัทธนันท์ น้องเอธาม
78 ณัชชา ตรีอุทัย เอวา
79 อนันตพร จิตสุวรรณวานิช ปลายฟ้า
80 กษิดิ์พัฑฒิ ใจบุญ พี่คุณ
81 เอญ่า กสิวรรณ์ เอญ่า
82 ปษิตา เจริญพร อันนา
83 วชิราวุธ พิจอมบุตร แพนเตอร์
84 ด.ช.อัษศดิณย์ ทวีพูล มาเฟียส
85 ซาร่า สิฮัมเหม็ดอูอารี ซาร่า
86 พุฒิภัทร พูลผล ภูผา
87 พิมพ์ภัทรา จวง น้ำพริก
88 ณิษฐนิดา สิงหนิก ดาริน
89 ภิญญาพัชญ์ สายแขก ผิงอัน
90 ภิรมย์ ศรีสุรินทร์ เก้าเก้า
91 ณิชพน เอื้อวิริยะวิทย์ มิค
92 รชิดา สันประเสริฐ ไอช่า
93 สารัช ชูแสง น้องออโต้
94 ณัฐวรรธน์ อัศวพิศิษฐ มิวนิค
95 ธนิน ชูช่วย ผาแต้ม
96 คุณภัทร สีมาพล น้องโชกุน
97 อริสรา ทองมี คำฟอง
98 ธนันท์รัฐ กระแสสืบ อินดี้
99 เจติภัทร ฉัตรรัตนมาลัย ชายภัทร


รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อภิรดี แสงฟ้าสกุลไท พอใจ
2 ธนิดา คมคาย เฟลิซ
3 ธีรธาร ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ธีร์
4 รติชา จ่าโอฐ น้องเฌอรีน
5 ภูมิพัฒน์ พิพัฒน์เสถียรไทย น้องไทเกอร์
6 ชวัลกร สุวรรณโณ ออโต้
7 Asna Samadee Asna
8 อัษฎาธรณ์ ธาระลาภ เอเต็นท์
9 นิษฐา ยี่สุ่นเทศ น้องลิลิน
10 กฤติพงศ์ ปรียาไกรศร ออดี้
11 ภูธาดา ปัญญาโพธาสกุล เอเดน
12 อนพัชร ชำนาญวาด เควิน
13 พิชามญชุ์ วงศ์สิทธิภัทร์ ชามญชุ์
14 ณัฐวศา อัตวิชา จิ๊กซอว์
15 อลิชา ชมถาวร ดาเนีย
16 ชวัลวิทย์ กั้วะห้วยขวาง โอฬาร
17 สิริน ชูเกียรติศิริ ติ๊ดตี่
18 ไค ลี่ เคล่า ชาญ เคล่า
19 เพชราวลี อัศวรังติคุณ ปิงปิง
20 ปกรณ์ชัย ฤกษ์ทิพย์ศรี น้องแอร์พอท
21 ภูมิพัฒน์ พิพัฒน์เสถียรไทย น้องไทเกอร์
22 อิทธิมนต์ สังขสุวรรณ บิ้กไบค์
23 ณพบ วิจารณ์อักษรสิทธิ์ บิ๊กเกอร์
24 บัวบูชา พิมพ์ชัยศรี น้องคริสตัล
25 ถิรคุณ สุวรรณวงศ์ คุณ
26 กีรติ แถมจอหอ น้องเจ้านาย
27 ณภัทร นาคะเสนีย์ เจ้านาย
28 โจเซฟ นัทท์ โจเซฟ
29 กิตติพัฒน์ กันทะมา หมิน
30 อภิชญา ซื่อสุจริตกุล ปิ่น
31 ธนกฤต จันพึ่งสุข น้องปืน
32 บัวบูชา พิมพ์ชัยศรี น้องคริสตัล
33 ณัฐณิชา ม่วงปาน น้องพราว
34 ธนนพ บินสุข เบนเทน
35 สกุลพงษ์ งามยิ่งยวด ลูกม้ง
36 พลากร เกียรติประเสริฐดี แอลฟ่า (ALPHA)
37 พิชามญชุ์ วงศ์สิทธิภัทร์ ชามญชุ์
38 อภิภู หาญรุ่งเรืองกิจ โปรดปราน
39 วริศรา ชื่นตา เอวา
40 ชนกันต์ ชอบธรรม น้องนะโม
41 รักษา แย้มรู้การ เอ็นดู
42 ธรรมปพน สัตสุต ปังปัง
43 ชัชวินท์ วามะเกษ ชัช
44 กานต์ธิดา สันต์จิตโต มีนา
45 ณิชชา ชัยสุขสุวรรณ บีน่า
46 ญาดา โสภณรัตนโภคิน อันนา

รอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นรันภัสสร พงษ์พิทักษ์ ลิญภ์
2 มนัสนันท์ ไชยปาละ น้องต๊อบ
3 ธนกฤต อินทร์สิน น้องตะวัน
4 ซัยหนับ อาลี ซัยหนับ
5 พัณณ์ชิตา กงตาล ซัน
6 พีรวัตถ์ พ่วงพูล ติณติณ
7 ธณภัทร สุขเจริญ พลัส
8 นิชา อ่ำขำ มา
9 นันท์นลิน เวียงจันทร์ น้องนารา
10 ภาริณ ตั้งตระกูลธรรม น้องกระเช้า
11 อาร์ยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาร์ย่า
12 ณิชา โหว JERSEY
13 ริว เลียวตระกูล ริวคิน
14 นันทพัทธ์ ภู่พันธ์ เจ้าคุณ
15 พิมพ์วลัญช์ มิ่งขวัญ ลูกบัว
16 พิชญคุณ ศรีพลัง ชิชา
17 ธนิสร. รัตนจันทร์ ปริ๊นซ์
18 อับบาส อาลี อับบาส
19 ปัญญพนต์ ชาภู่ทอง โยชิ
20 สิรวิชญ์ ปาริชาติกานนท์ เซี้ยง
21 ภัทรมนตร์ ป่านแก้ว โปรแกรม
22 ภาคิน พงศ์ธาดาพร น้องคินริว
23 พิชญะ ชัยสิทธิ์ พอร์ช
24 ศุภฤกษ์ จีนทอง น้องข้าวฟ่าง
25 ชนาธิป เทียมปโยธร เลโก้
26 สุภธัช สัมมารัตน์ เฟียต
27 พชร แซ่ฉั่ว ขุน
28 ปัณณพัฒน์ คงวาณิชยะพงษ์ เจแปน
29 อริย์ธัช ธัญสิริพุทธิชัย ป๊อปคอร์น
30 พลพิจักษณ์ วลิตวรางค์กูร NERD
31 ณัฐณิชา ปู่ตาแสง น้องอองฟอง
32 จิตตพิชชา เหลืองสมบูรณ์ ไอวี่
33 พิมพ์วลัญช์ มิ่งขวัญ ลูกบัว
34 ณวพร ภาพปัญญาพร เอมี่
35 ตฤณกร ฉัตรบำรุงสุข อี้ชิน
36 ธนกฤต อะโนรี มาต้า
37 พีรวัตถ์ พ่วงพูล ติณติณ
38 พิชามญชุ์ ดำรงค์รักษ์ น้องขิม
39 ภัทรดิฐ อำนาจศิลป์เจริญ ธาม
40 มินฮัจ คาน มินฮัจ
41 อริญรดา สิทธิพร้อม อลิน
42 นลินรสา จูเซียน อันหนิง
43 ชนิพัฒน์ แจ้งสว่าง น้องตะวัน
44 เจตนิพัทธ์ เมฆธน เจต
45 คุณภัทร แพงสร้อย พอชช์
46 ปัณชญา ปัญญาชาติรักษ์ เฌอปัณ
47 นวศร ชวลิตานนท์ พีค
48 เกล้าลฎา สายจันทร์ น้องมีนา
49 นฤเบศร์ ชาตมนตรี เบส
50 ณัฐนิชา กลิ่นขจร พี่ใบหม่อน
51 ปุณย์พัชรี วรสหวัฒน์ ชาญ่า

รอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อริสรา คำประเสริฐศิริ อลิซ
2 พัชรีพร แก้วสมบูรณ์ จ้าวแก้ม
3 กันทรากร สุฤทธาภรณ์ ไพร์ม
4 ธันยากานต์ โกศลอิทธิศักดิ์ Summer
5 เอญาดา กาฬศิริ เอญ่า
6 ธารพระพร เปาอินทร์ เอลี่
7 ชญานิษ พลายประเสริฐ์ ชิชา
8 ภารัณ ปิยทัสสี เพ้นท์
9 ณฐมน พนาดำรง เมษา
10 ศุภณัฐฏ์ ธีระวัตนานนท์ อาโป
11 จุติภาคย์ อังกุลานนท์ พร้อม
12 จิราวุฒิ นนสะเกต แกรนท์
13 นลพรรณ ศรีบางพลีน้อย นลิน
14 ชยากร ใสสด ฌอห์ณ
15 ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ กะเปอร์
16 เศรษฐวิชญ์ เชษฐอุ่นเรือน ฟีฟ่า
17 ภูวนัตถ์ เพิร์ธ
18 ธนกฤษ โชคอำนวยทรัพย์ น้องยาริส
19 ภคพล ภัทรจรรยากุล จาตั้น
20 พัชรวัฒน์ ชยุตธนบูลย์ หย่งฟู่
21 น้ำหนึ่ง ตั้งตรีรัตน์ น้ำหนึ่ง
22 พรภวิษย์ จรัสวิมลใส ร๊อคเก็ต
23 ปภังกร เตชะวณิช อคิน
24 อรสา เทศทิม ออร่า
25 จิดาภา นิศามณีวงศ์ โมจิ
26 อรณิชชา ไตรวงศ์ไพศาล เนวา
27 พสุธา สกลกาญจนกิจ จูมง
28 บุญฤทธิ์ น้องเจ้าคุณ
29 นราวิชญ์ พูลชัยวิลัยศักดิ์ เจโชว
30 ธนพนธ์ บินสุข BEN10 (เบนเทน)
31 โยะชิอะกิ มะเอะสะกะ น้องโยะชิ
32 กันตพล ชุ่มมงคล ขุนพล
33 มิลิน พึ่งวรอาสน์ มิลิน
34 ณัฐวลัญช์ เพชรหงษ์ ของขวัญ
35 ทาลิก้า จันทร์ เทนญ่า
36 อภิชา อำคา มะไฟ
37 สิริน ชูเกียรติศิริ ติ๊ดตี่
38 ธนกฤต วาสนาภัทร น้องนที
39 เธมนที ชัยปภาฐกิตติ์ เธมม์

รอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ปุณณวิทย์ จันทร์ตั้งสี อั่งเปา
2 Lyla Panupaisal Lyla
3 matthanaporn korsrimongkon meetang
4 กนกนัดดา ลี้ชัยกิจเจริญ น้องลิลลี่
5 ปฏิภาณ นาคสุวรรณ์ ฌอน
6 ฟุมิโกะ มัตซึดะ มิโกะจัง
7 กันตพัฒน์ วัฒนวรางศิกูร โป๊บ
8 กชพร ปรัชญาชัย เปียโน
9 ณัฐธนนท์ ทรงศิริ ฟิกรี่
10 ณัฏฐวี ปัญญาดี ดรีมมี่
11 ปนิตา สว่างศรี ฮารุ
12 ธนภัทร จันทรเขต น้องอ้วนอิ่ม
13 ศิราภรณ์ จูเจริญ จิ๊ดริด
14 ธรณ์เทพ ทิพย์นาง ฌอห์น
15 กมลภู. ศิริพัฒน์ คินคิน
16 ณรงค์ชนน สัจจชลพันธ์ เอซ
17 นาราภัทร พลรัฐธนาสิทธิ์ นาระ
18 บวรพล เจียมทวีวิบูลย์ โมเดล
19 ปัณณทัต เจริญถาวรพาณิช ฟาไฉ
20 ปุนรดา เชาวน์เจริญ อินอาม
21 จิรกฤษณ์ อ่อนงามเอก
22 กันต์กวินทร์ วัชรโยธิน กวินทร์
23 ปุณณดา รักประทานพร ปันปัน
24 วาสิตา เจริญเกียรติ มาตา
25 ธนศักดิ์ แจ้งนิล อาร์มี่
26 ภาณุพล พุกบัวขาว ยูโร
27 พีรดา นวรัตน์ ณ อยุธยา ฮาร์เปอร์
28 ณัฎฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย์ เมโลดี้
29 สรัญญา กุ้งอุย เอริณ (เอ-ริน)
30 ชวนากร พิเคราะห์ มินตัน
31 ศุภรรษฐิณี เค้าแก้ว ออเจ้นท์
32 ไอยวริญ เดชอรัญ นลิน
33 ฮาโรลด์ ภูมิรพี อาร์เธอร์ ครอสส์ลีย์-สมิธ ฮาร์รี่
34 อับดุลวาลี จุจันทร์ วาลี
35 ธีร์รพิชญ์ กันควร เพลโต้
36 อามันดา ชินแสน อามันดา
37 นิสรีน มอลอ อัยรีน
38 ฮินาตะ ฮินะ
39 เอกมล ประสิทธิ์อานสกุล กันตัง
40 ชัญญานันต์ ณ ถลาง เอ๋ย
41 ณัฏฐพัชร วิทูรประสาทผล เนเน่
42 ธัญรดา ภักดีพลเกตม์ น้องแบ่งปัน
43 พิชญาภา ฉันทกรพิรพัฒน์ น้องไอริน
44 กันตภณ คำมงคล น้องนะโม
45 นัธทวัฒน์ แสงหนู อาร์ตี้
46 ธนิดา ธรรมชุติพร ซี
47 รมิดา สุทธิธาทิพย์ดี อิงกฤต
48 กรวรรณ จารุวาที ซูกัส
49 วรดิษฐ์ พุทธศรี ไอซ์
50 อัคเดช จันทร์กลิ่น เนตั้น
51 ศศินัฏฐ์ โคฉิมพลี น้องอะตอม
52 วรัทยา วารินแก้ว วิว
53 ธนภัทร รจิตวานิช กาโต้ว์
54 ทิพย์มงคล พร้อมวงศ์ ลลิน
55 นรุจิระ เปรมปราโมชย์ ซัมเมอร์
56 หนึ่งบุรุษ ภูศรีฐาน หนึ่ง
57 อคิราห์ โกมลจินดา จินอู
58 กนกพิชญ์ มวยมิ่ง น้องแอนดี้
59 ดีภกร โรจนเพ็ญกุล เอดิน
60 จุลวุฒิ สุวรรณมณี น้องเก้า
61 ภีมพล บุญจันทร์ ภีม
62 พิณญาดา ปานพิตร ริชา
63 ณภัทร วสุสัณห์ จันทร์เจ้า
64 พนพงศ์ มะลิงาม ภูภู
65 วิรชญา สงแจ้ง น้องชะเอม
66 ธัชพล ธรรมนิยม เอสท์
67 ณัฐกฤตา สีชมนิ่ม อิมเมจ
68 วรดา อัครเสวก นิวา
69 วรวลัญช์ วงศ์ไพศาลสิริกุล น้องพราวด์
70 ลิลิลิลล์ สุวรรณรังษี ลิลิน
71 ศศินา กันทะกาศ แบมแบม
72 พันดาว รัตนประภาภรณ์ พันดาว
73 ฮัมซะฮ์ กรฌีศักดิ์ ฮัมซะฮ์
74 ธัญจิรา อัครนิจปิยฉัตร เอิงเอย
75 ปุญธวิชญ์ วารุกา ปุญญ์
76 อรัญา แก้วฟฟ้า น้องณิชา
77 ณัฎฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย์ เมโลดี้
78 ศุภณัฐ อุทัยบุรมย์ น้องเพชรภูมิ
79 วริสร์ เลิศบำเพ็ญทรัพย์ เอิร์ธ
80 พิชญาภา สิริเสาวภาคย์กุล ของขวัญ
81 อารี ลือชัยพาณิชย์ อารี
82 นภัสร์นันท์ โก๋ทอง นท
83 เปรมปรีดิ์ ธัชแก้วกรพินธุ์ ข้าวขวัญ
84 ชัญญาณิญ อนันตพงษ์
85 กฤติณ ด่านธงชัย น้องคอปเตอร์
86 ศิริณัณธ์ จันทร์พลงาม น้องอั่งเปา
87 กนกลักษณ์ กิจไมตรี ข้าวปั้น
88 ณัฐธนินทร์ พูนพิริยะ
89 ณัฏฐณิชา ไชยทิพย์ อัญญา
90 พอใจ แก้วบรรจง พอใจ
91 พศิน กลิ่นขจร พอร์ช
92 วนิชา ลิ้มชาญสมุทร. น้องไออุ่น
93 วรดา คำภูแก้ว น้องอะตอม
94 กรวิชญ์ มิดเมี้ยน น้องจูน
95 ชนกชนม์ ศรีวรกุล พร้อม
96 วรโชติ สุนทรพจน์ ไปปท์
97 ชนัญญา สุนทรเสถียรกุล ไอเดีย
98 ภาคิณ บุรุษอิสระ น้องพอร์ช
99 ณธกร อุ้ยทรัพย์ ไป๋ไป๋
100 ปุณณวิช ปิยนามวาณิช วีเก๊นท์
101 ณัฏฐชัย วรรธนันท์ชัย กวี
102 รัตนอมร เวโรจน์ เมาคลี
103 ศุภฤกษ์ สละรักษ์ น้องอินดี้
104 ภวิษย์โชค ประดิษฐ์เจริญ น้องไนท์
105 นิพิฐพนธ์ ภูมิศิริพงษ์ น้องเปรม
106 จิราภัทร เดชโชติพงษ์ อิคคิว
107 ธนวินท์ แสงประเสริฐ การ์ตูน
108 ชวิณณ์ วิสุทธิรังษีอุไร ฌอห์น
109 ภาริชวัจภ์ เพ็ชรเพ็ง เตคิน
110 จิรธารา ยวนชื่น ของขวัญ
111 เด็กหญิงนัยน์ ภูมิเจริญ นัยน
112 พิมพ์ญาดา ถนัดงาน น้องมีนา
113 ภัทรชน แสงจันทร์ น้องภัทร
114 ธัญญ์ธนะ อุนยะวงษ์ ฟินวา
115 นภัทร เชื้อจั่น โฮม
116 จักรภัทร รอดบน อั่งเปา
117 ฉมาพันธ์ จ้อยกุล มาดี
118 ปวริศ ฉิมพลี น้องออกุน
119 วริสร์ เลิศบำเพ็ญทรัพย์ เอิร์ธ
120 ธาวิน ธัญญชาติพัวพงษ์ เตอตีส
121 ณัฐวลัญช์ แสนจันทร์ ภรีม
122 จณีน ชัยกองเกียรติ จณีน
123 ธีรโชติ ตราทอง น้องธีร์
124 ณัฐณิชา บุญพันธุ์ มีนนี่
125 ด.ญ.วิอัณณา จิตตรัตน์เสนีย์ น้องชีวา
126 ด.ช.พงศพัศ โพธิ์ทอง น้องพอตเตอร์
127 ชมพูนิกข์ มูลมี น้องกิฟท์
128 ทรงภพ สีเหลา อาร์ท
129 ด.ช. วรุตม์ เกตุพันธุ์ เบสท์
130 ณัฐญาดา ใจดี ไอริณ
131 กิรณา ใจราช แฟร์แฟร์
132 พศนนท์ ธรรมพร ปริ๊นซ์
133 ปรมาภรณ์ จุติปัญญา แพง
134 ธารินทร์ เกียรตินิยมศักดิ์ ไดมอนด์
135 ไอรินดา ก้องกีรติ ไอรีน
136 นรุจิระ เปรมปราโมชย์ น้องซัมเมอร์
137 ณภัทร ผดุงสมบัติ เคน
138 ปัญจนที ออกแมน มันตา
139 อัณณ์ชญานัฐ เกล้า
140 เมืองไทย ประเดิมกุลชัย เมือง
141 พอใจ แก้วบรรจง พอใจ

 
รอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กวินทิพย์ ไชยเทพ มัดมุก
2 อิระณัฏฐ์ เจริญวนันท์ น้องเจได
3 ชัยวิชญ์ ศรีสันติสุข อังปัง
4 สิรภพ การุณรัตนกุล เจคอบ
5 พิชญาพัทธ์ โฆษิตพุฒิเมธ เอญ่า
6 ชัชปภณ ถนอมรัตนา วาโย
7 ชินภัทร อรุณเกษตรโชค น้องซัน
8 สรวิศิษฎ์ เติมพรเลิศ ขุน
9 จิณณ์จีระ อมรสิริเกษมกุล คิน
10 รธัช พรหมายน เซฟ
11 กวิน วัฒนกิจวิชัย
12 ณัฏฐณิชา ตั้งใจ ระริน
13 ณัฐพัชร์ เอี่ยมฉิม น้องสไมล์
14 คุณญภัทร ชูพรม อลีน
15 ชาญสุภัค เกศนคเรศ น้องฟีนิกซ์
16 พรรษิษฐ์ ฉายาวัฒนา มาเกวซ
17 ชัชชญา อึ้งเจริญ ติว
18 ณัฐพัชร์ เฉียบแหลม พีช
19 พชรธร พูลสม นิวตัน
20 ดลลธี บัวไชยโย เนสเล่
21 พฤฒินันท์ ธงชัย ต้าเซี่ยง
22 ดวิน สิงห์โคก น้องวินนี่
23 กมลชนก รุจกิจยานนท์ น้องมิกิ
24 นฤบดินทร์ อิทรวง น้องไฟท์
25 นรุตม์ชัย ก่อพงศ์เจริญชัย อั่งเปา
26 พรพิสุทธิ์ เทียมจันทอนัน ทอฝัน
27 ณฐพร สมานทอง น้องออโต้
28 กฤตภาส งามสุทธิ น้องทีเด็ด
29 ภูวพัชร์ วัชระธนะพงศ์ นาวิน
30 อัถปภัสส์ ศรีพยัคฆ์ นนท์
31 ณัฐวิโรจน์ เผือกผาสุข น้องพอเพียง
32 อารินภัทร สายบัว น้องอาริน
33 กวินธิดา ศิริคุณาสกุลวงศ์ น้องข้าวหอม
34 นิชาภา กาบทองปิ่นแก้ว อะตอม
35 นันทัชพร อบรมศิลป์ มะเฟือง
36 วีรสิทธิ์ พรหมสิทธิ์ มายเดียร์
37 ปนัดดา ไกรเกรียงศรี หลิงหลิง
38 ณัฐรินีย์ ลำพาย ไอด้า
39 พลอยปภัส เทียมสิงห์ โมเน่ต์
40 ธิษรัณ ไพโรหกุล โซล
41 กันย์ดนัย สกุลหนึ่งใจ น้องตังค์ ตังค์
42 ศตพร แป้งเนียม น้องข้าวขวัญ
43 วัชรินทร์ ผิวเผือก น้องเฟิร์สคลาส
44 ธีร์ ปานมณี น้องเจแปน
45 นารา เมธาจิตติพันธ์ โฟโต้
46 พีระนันท์ โตจรูญ โฟกัส
47 พงศ์ปณต สารศิลป์ มิกกี้
48 กฤตานนท์ เชื้อหยก เอิร์ธ
49 ณัฏฐธิดา ฤทธิไตรภพ น้องนับตังค์
50 สินมี เก๊อะเจริญ สี่มิล
51 สุพัตรา วาจาสุวิมล จูนเนอร์
52 ลินดา เซฟเพรี อามิน ลินดา
53 ชวัลณัฏฐ์ รักการ น้องเลโอ
54 กณิษฐา ตันหยงกุล อิณ
55 พิชญะ สาธุ สิงโต
56 จรีรัตน์ ศิริสุนทร น้อง ใบบุญ
57 ชญาภา เมธาวงค์ อัญญา
58 มนัญชยา บุญณะโยไทย น้องโมจิ
59 กรภัทร ปลีคงธุ น้องแตงค์
60 กัณฐัศว์ อารยะกานนท์ เจ้าคุน
61 บุญญฮาซัน ฮาซัน
62 สมุทร จันเทศ สมุทร
63 ปวรปรัชญ์ นัยนิตย์ น้องฮาร์ท
64 ปภาวิน กิตติคุณเดชา ออสติน
65 ยสินทร คำประเสริฐ ขุนเขา
66 วรภพ สุวรรณเทน มีคุณ
67 ปัณฑพัชญ์ วิริยสุขสิงห์ ฟร้องซ์
68 สิรภพ การุณรัตนกุล เจคอบ
69 อริสรา คำประเสริฐศิริ อลิซ
70 ณัฏฐณิชา ตั้งใจ ระริน
71 นาวา สัตถาเจริญ นาวา
72 ปรัตถกร กุญชร ณ อยุธยา มาร์วิน
73 กันทรากร ทองรัตนะ น้องกัปตัน
74 ชิตธารินทร์ ใจกล้า แป้งหอม
75 กัญญ์ณณัฏฐ์ จำปา น้อง พาสต้า
76 อลิสา รัฐสมุทร น้องอลิส
77 อรฤชา บวรธำรงชัย อิ่มเอม
78 ปภาวิน เทียนโชติ วินวิน
79 เอริมา ศิริมหาธรรม ขนมผิง
80 พัชรากร แก้วตุมกา พอส
81 อิทธิพัทธ์ คชประดิษฐ์ ออกัส
82 ปวรปรัชญ์ นัยนิตย์ น้องฮาร์ท
83 ซือหัว พัน เฉอลีน
84 อเล็กซิส โทลีน อาบูขเอลซิบา วิสกี้
85 นภษร ศรวัตร มิลิน
86 สุกริช อ้นทอง น้องพอดี
87 เกล้าณพัฒน์ จันทร์ปวงเสน น้องเหนือ
88 ณัฐเศรษฐ นานวรรณสวัสดิ์ ออลวิน
89 ฐานพัฒน์ หนูอร่าม คนโปรด
90 ชาฎา ศรีไทย ดีใจ
91 ณัฐภัทร เล็กเจริญ กีต้าร์
92 ณัฐสันต์ รอดสถิตย์ ตัวด้วง
93 ศศิภารัตน์ เดชอุดม โนริ
94 ณิชารัศมิ์ กีรติเศรษฐวุฒิ น้องณิชารัศมิ์
95 สภูมิ ฟักสุวรรณ ภูมิ
96 ธีรวัฒน์ สุนทรวรคุณ น้องอั่งเปา
97 ปวริศ ปักการะนา น้องสเกล
98 ญดาภัทรศรี เจริญโชควัฒนกุล ญดา
99 แมทท์ จงจรูญเกียรติ แมทท์
100 อิสยารัศมิ์ สายสนิท น้องณดา
101 ธมลวรรณ หุ่นทอง บราวน์
102 กฤตนัย ประดุจกาญจนา นายน้อย
103 ชฎายุ เบื้องบน น้องมีโป้
104 วรรวิษา เชื้อพูล น้องของขวัญ
105 วิเวียนน์ แก้วไทรเทียน วีวี่
106 อดิศวร อุ่นสอาด น้องแชปเปอร์
107 อภิภู รัตนเศรณี วิลล่า
108 อดุลวิทย์ เสรีคุณานุคุณ น้องแมท
109 ปวริศ หนาซุย โป๊ป
110 กันตพล เกียวจันทึก กันต์
111 สาริสา ศรีวิชัย จ๊ะจ๋า
112 อิสรีย์ พิพิธจารุเลิศ มิลิน
113 หยู่ฮ๋าน เอวา หว่อง วาวา
114 พุทธินันท์ แก้วมณีกิตติคุณ น้องโมชั่น
115 ปัณณธร คงยิ่ง ปันปัน
116 ปภังกร หลำศิริ ซัลโว
117 พงศนาถ ชนเจริญ นโม
118 ณลดา กลิ่นประยงค์ หนูนิ้ง
119 ศรุตา สำราญ น้องกาแฟ
120 อชิรวิชญ์ จรัสพุฒพงศ์ วันพีช
121 ปาณัสม์ ดุษฎีปรีชา น้องเป็นต่อ
122 อครภัทร กองนาวี ไรเฟิ้ล
123 ทัตเทพ คุณวัฒน์ กระเป๋า
124 สกลวรรธน์ เรืองร่มเย็น หวินหวิน
125 อิทธิพัทธ์ เรืองอุดม น้องยูโร
126 ธนัชชา พรมศรีแก้ว น้องตุ๊กตา
127 ฮัยดัร สันประเสริฐ ฮัย
128 ปวินท์ภัทร ชื่นอยู่ ยูคิ
129 ยงยุทธ แว่นแก้ว เนเน่
130 ศุภสัณห์ ใจแสน น้องโบ๊ท
รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 รชณกร วิจิตรรตนากร อัลฟ่า
2 ธนัญกฤติ บุณชาติ น้องเตชิน
3 ลัลนขนิษฐ์ จิตตารมย์ อลิส
4 ชวิณณ์ วิสุทธิรังษีอุไร ฌอห์น
5 ชนันธร เพ็ชรจิ๋ว ออย
6 วันมงคล แสงทับ วีเทค
7 โชติกา มีสม น้องอัญชัน
8 ภรัณยู โบว์วงศ์ประเสริฐ บาร์เลย์
9 ชญาณัฏฐ์ ทนวิจิตร ไอรีณ
10 กัญญาภัทร หลานวงศ์ มีนา
11 ปุณยนุช ปภาวินธนโชติ น้องวาวา
12 ณัฐภูมิ โตภาณุรักษ์ โฟล์ค
13 ปวรปรัชญ์ วิสิฐสิริโชค ฟอร์ด
14 ชาลิด และไหม เลซ
15 ชนาธิป ขอผึ่งกลาง น้องภูผา
16 พิมญาดา ทินช่วย น้อง ไออุ่น
17 ธนิดา เทียมผาสุข ตันหยง
18 รัชพล เดชปรีชา เจแปน
19 ธนาคิม ต้องการพานิช ควินโต้
20 ของขวัญ กำเนิดกุลพิพัฒน์ น้องของขวัญ
21 ชนัญญา สุนทรเสถียรกุล ไอเดีย
22 นรธีร์ กันต่าย นาที
23 ณภัทร ภักดีราช บีม
24 ชินภัทร วิจิตร ตะวัน
25 ณัชชา จงกลจินดามณี น้ำชา
26 ชนิศา คำวงษ์ เจแปน
27 พนธกร บุญทวี น้องฮิลล์
28 ตฤณ อุบลพันธ์ ไบเบิ้ล
29 ฐิติพันธ์ ชลยุทธโยธิน อุลตร้า
30 ปกรณ์ ประทุมมา คอปเตอร์
31 ธิรณัฏฐ์ วงษ์ลี น้องไนตรอน
32 พีรดา ลิขิตเนียมกุล อิน
33 วรธมน ปิตตาฝ้าย โฟกัส
34 สรัญญา ทองเหลือ ปันปัน
35 นราภัทร ช่อผกา แซลมอน
36 ภูริชญา ผิวงาม แอร์พอร์ต
37 ภคิน โพธิ์สุวรรณ เฟิร์ส
38 มิลินดา แสงแก้วสุข อันดา
39 กษิดิ์เดช คูพะเนียด น้องกัปตัน
40 ณัฏฐธิญา เกรียรัมย์ แวนด้า
41 ธนา เจษฎาฐิติกุล อิคคิว
42 สุวรินทร์ แซ่ฟุ้ง น้องนานา
43 ธัญทิพย์ ถิระมนัส น้องเทม เทม
44 อัครเดช สุขแก้ว ตะวัน
45 จิตติพัฒน์ นนทโคตร นาวา
46 วุฒิภัทร หนูมา ฟาเดล
47 กรณ์ สุขวัฒนานุกิจ เคน
48 วชิรวิชญ์. โพธิ์จำรูญ เก้า
49 ไซม่อน สมบุญ สิงห์สมบุญ น้องไวกิ้ง
50 ธนเสฏฐ์ ตรีระสหกุลย์ เคนชิน
51 เทพฤทธิ์ วิเชียรศรี บุญโฮม
52 ชญานนท์ เจริญรัตน์ นนท์
53 กันต์พิชชา โหมดพลาย จิน จิน
54 รัญชิดา ผิวสร้อย ต้นไผ่
55 ปภาวริน คงคาศักดิ์ศิริ แฮม
56 .นันณภัชสรณ์ น้อยบ้านใหม่ ยี่หวา
57 โรจภัทร์ โชคประสานชัย วิชชา
58 วิณณ์ สังขรัตน์ แผ่นดิน
59 ธีราทร หาลี แมนยู
60 ปฏิภูมิ คำภาพันธ์ ข้าวปลูก
61 ธารธรรม รักษาแก้ว น้องโพธิ์
62 ธนันชัย กะรัตน์ นะโม
63 กมลเชษฐ์ ศรีเพชร น้องมีคุณ
64 รณดา แวดวงทอง อิ๊น
65 พีร์ เจริญคุปต์ เปปเปอร์
66 ธาวิน ชื่นชอบ นาย
67 วรธมน ปิตตาฝ้าย โฟกัส
68 ไอริณ สมพูลสวัสดิ์กุล เบลล่า
69 ธนภรณ์ ชนะมาร ใยไหม
70 ฐิชาพัชร์ กัลยาวุฒิพงศ์ น้องน้ำ
71 ทัพพ์ จักรวาลวิบูลย์ เพ่ยซิน
72 ชนาภัทร คัมภิรานนท์ นับรีซ
73 สหนาถ จิตรศาลา ม็อตโต้
74 ธมนวรรณ หาญพงศาจิตต์ ลีวา
75 ชยรพ บุญช่วย แสงเหนือ
76 ณิชกุล ไชยพิเดช วินเนอร์
77 ปภาวิน แก้วสีนวน น้องจริง
78 เนตร์วรินทร์ สัตยขจร พรีม
79 ฉัตรวิชญ์ เลขะวิจิตเลิศ โฮจิ
80 ณัฐวุฒิ ภูเวียง ข้าวปั้น
81 ปัณณวิชญ์ โพธิขำ น้องปลื้ม
82 ฐานพัฒน์ ป๋วย
83 ศกุลตลา หลักศิลา มาตัง
84 สิริกัญญา มาลาสาย น้องฟ้าใส
85 ธาวิน มะลิเเย้ม ธีม
86 พันธิตรา ชินวิภาส ผิงผิง
87 จิรัชญา ภวภูตานนท์  น้องโบนัส
88 ชวิศ สารทอง น้องกัปตัน
89 พิชญ์ เหลืองทองคำ เกรท
90 ณัฐณิชา ทายะนา น้องน้ำขิง
91 กิตติพัศ พีขุนทด ซูกัส
92 อัญชลิสา ราชอ่อง อริส
93 ธรณ์ธันย์ อินทพันธ์ น้องเวย์
94 ภรณ์ชนก สิทธิอังกูร ไทโร
95 พนธกร บุญทวี น้องฮิลล์
96 ปุณยวีร์ ศรีสมทรัพย์ สมายด์
97 ฎาวิน ภาวะโพธิ์ จันทร์เจ้า
98 จิรัชญา กิตติชนะเจริญ จิณณ์
99 ปรีญาพัชญ์ เจริญศรี กะทิ
100 กิตติกัญ งามทองหล่อ อิงตะวัน
101 มิลินดา แสงแก้วสุข อันดา
102 ธนภรณ์ ชนะมาร ใยไหม
103 ณภัทรวี ประเสริฐนุสรณ์ ธารา
104 ณัฎฐธิดา ปรือปรัก น้องเนย
105 ปิญชาน์ วิวัฒนาการ น้องลาตีฟ
106 ชนันท์ธนัช แชมะละกอ เฟิร์ส
107 ณัชมน ศรพุฒทัย น้องใยไหม
108 สรัลพร เกียรติกุลไพบูลย์ โฟกัส
109 ณัฐวรรธน์ บุตรพรม ยูทูป
110 ภูริชญา ออกเรียง ฟาร์
111 ศิวริศร์ ทองสมบัติ น้องไบเล่ย์
112 ชนัญชิดา อึ้งตระกูล กัสจัง
113 วิศรุตา ศรีสุดใจ อูยูนีย์
114 ชลธร ดูเบ โซดา
115 ชญานนท์ นิลแนม น้องปอร์โต้
116 ดาริน ศิลปมงคลกุล น้องเบบี๋
117 นันทศักดิ์ เทียมน้อย พลูโต


รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 สุภัสสร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว น้องไบรท์
2 กันย์นภานันข์ ศรจิตต์ น้องบลู
3 มิ่งขวัญ อริวรรณา มิ่งขวัญ
4 ปวีณ์ธิดา มัชปะโม พอใจ
5 กฤตเมธ. อาชาเจริญ น้องเฮง เฮง
6 วรชิต ศรีวิสัย โฟล์คซอง
7 พิชญดา ธรรมเจริญ เพลินเพลิน
8 ตังค์ณพัฒน์ แสนแก้ว ตังค์ตังค์
9 คุณัชญ์ ปัดตายะโส คุณ
10 นิธิศ นรรัตน์ประสิทธิ์ ข้าวโพด
11 ณพิชญา สาเขตการณ์ น้องซีรี่ย์
12 ภิญญาพัชญ์ ผ้าไหม
13 ปัณณวิชญ์ เย็นฉ่ำ เลโก้
14 ทิพย์มงคล พร้อมวงศ์ ลลิน
15 กิตติภณ ถมยาปริวัฒน์ พร้อม
16 อชิระ สุดสม อชิ
17 ณัฐดนัย มาลากุล โนว่า
18 กัญญาภัทร ผิวพุ่ม ของขวัญ
19 พิชญา พละศึก พีช
20 เนเธิน บูลเมอร์ เนเธิน
21 วรวลัญช์ ไทยดี น้องไอเดีย
22 ดิฐาพัทธ์ ธนกิจวรบูลย์ ไตตั๊น
23 ธนพล หานุภาพ พ๊อตเตอร์
24 ณัฐดนัย ไกรงาม โลแกน
25 ธนดล รัตนทรงเกียรติ ไบรท์
26 อัฑฒ์ฐวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์ บรู๊คลิน
27 นิจรินทร์ สรภักดี เจเจนิว
28 ชินภัทร ตนุภัทรชัย ไออุ่น
29 นพรัตน์ พิทักษ์รัตน์ น้องฟินเวอร์
30 รินรดา ศรีอาจ รดา
31 สรัล บุญลือ น้องโชกุน
32 วิชายุทธ โพธิวงศ์วานิช ฟีลิกซ์
33 ธนกฤต ยวงใย ออโต้
34 กานต์ธิดา สันต์จิตโต น้องมีนา
35 เจริ้งเซิ่ง หลิว เป่าเป้
36 นนทพัฒน์ ชุ่มใจ ไนซ์
37 อมลรดา ธรรมชฎารัตน์ น้องแก้ม
38 พัชรดล เดชเสรีกุล สกาย
39 พิชญดา สดใส น้องอะตอม
40 ปวีณ์ธิดา มัชปะโม พอใจ
41 ปัณณ์ณภัท แย้มพราย ปัณณ์
42 วีรพัฒน์ ศรีสนธิยากุล สกาย
43 ชรินทร์ฐวัฒน์ หิรัญสุนทร เต็ม
44 หรัญย์ บูรณดิษฐ์ ปั๊บ
45 ญาณภัค ไชยแสง น้องพอเพียง
46 พัทธดนย์ จันทร์เมืองไทย น้องฮัสซาน
47 ณัฐพัชร์ แตงมั่ง ไอดิน
48 พิรุฬห์ลักษณ์ จูงหัตถการสาธิต อันญา
49 กวินท์ หนองใหญ่ วาลาส
50 อารดา เกียรติศิลปิน เบลล์
51 วรินทร โกมลศรี น้องกานดา
52 ชญาภา อยู่เย็น ข้าวสวย
53 อัสริล ดือราโอะ น้องริว
54 อิทธิพลธานิน มะลา ฮาริช
55 กฤตภาส งามสุทธิ ทีเด็ด
56 ชยาวุธ อุตราศรี ข้าวปั้น
57 อริสรา ศรียะนัย อันปัน
58 ธารธิติ อัครผล มาวิน
59 ยสินทร คำประเสริฐ ขุนเขา
60 กฤชนรรณ อินทรสุภะ ขนมหวาน
61 พัชรากร นกยูง อิมเมจ
62 บุณรดา จันทร์พวง Google
63 ชญาพัฒน์ เมธาวิริยะศิลป์ น้องนาวา
64 ชนกันต์ นิธิธนากุล ติน
65 ณัฏฐกานต์ ภานุปภาพร น้องไข่มุก
66 นิอร วิวัชวินท์ นีออน
67 วรวลัญช์ วงศ์ไพศาลสิริกุล น้องพราวด์
68 ชัชชญา อึ้งเจริญ ติว
69 โยษิตา ชัยโชติ มินนี่
70 ภาคิน ควรพินิจ ออโต้
71 ภัฐชกุลธ์ นาคเสวก น้องโอริ
72 ทักษกร รัตนกิจเกษม น้องซัน ซัน
73 ชวนากร เกิดเกษ จ้าว
74 ชานนท์ หมื่นกันยา น้องอาโป
75 พนธกร พงศ์พฤฒิพันธ์ โอโซน
76 สุธีธิดา ทัดเทียม ดาด้า
77 อรฤชา บวรธำรงชัย อิ่มเอม
78 วณิช วณิชย์การ พัตเตอร์
79 มนัสพร อยู่เย็น น้องเกรซ
80 ชิณภัทร จันทร์คล้าย ชิน
81 ณฤดี ทรัพย์มาก น้องเฌอแตม
82 พีรพัฒน์ สาระวดี พอร์ช
83 ณัฐกรณ์ คำภัคดี ชาบู
84 กาญจน์บดี ทองหิรัญพัฒน์ น้องสกาย
85 วชิรพิทย์ ธรรมจำนงค์ ไบออส
86 ภูผา คูณกลาง ภูผา
87 พรรณนารา กลั่นทรัพย์ นารา
88 ฐานพัฒน์ เดชา น้องวินเนอร์
89 รชตะ สาสุวรรณ ไฮด้า
90 กรวัฑฒ์ นิพัทธ์โรจน์ อิคคิว
91 ณิชกานต์ ทองเพิ่ม นาเนียร์
92 จารุวัฒน์ พูลดอนไพร น้องออสก้า
93 วรพรพรรณ นุชเจริญ เจ้าเอิง
94 วรกร พานิชกุล เจเด้น
95 เอวริณณ์ งามพรรคพันธุ์ ไอรีณ
96 ธารา เนาว์อยู่คุ้ม ธารา
97 ชรินทร์ทิพย์ สายสุดใจ นิทาน
98 วรันยาพร นุชเจริญ เจ้าเอย
99 สุชญา ศรีจันทรา การ์ฟิลด์
100 นิศารัตน์ สุภาหิตานุกุล อัญญ่า
101 นิรุฒ จิตต์สุวรรณ วา
102 ณปภัทร เมฆบัณฑูรย์ น้องคุณ
103 กิตติพัชญ์ พึ่งสัตย์ เก้า
104 เบญญาภา โพธิวิวัฒน์ น้องเบญโตะวิธีการแข่ง :

1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขั


2. ต้องสวมถุงเท้าลงแข่งขัน

3. น้องที่คลานเข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

4. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และถ้ายังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

5. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 หรือน้องคลานออกนอกสนาม ผู้ปกครองต้องอุ้มน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

6. ถ้าผู้ปกครองท่านใดล้ำเส้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หรือ อวัยวะใดๆ น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

7. ในกรณีที่น้องลุกขึ้นยืนหรือเดินในขณะแข่ง ทางคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 -12 เดือน
ในขณะแข่งน้องลุกขึ้นยืนหรือเดิน
คณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
บัตรสมาชิก BBB สามารถสมัครได้ที่หน้างานเลยค่ะ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท


wink
มัคร Member Card ใหม่ จะได้รับแพ็คเกจสมาชิก (โดยหัวหมีหลังบัตรไม่ถูกใช้เลย) ดังนี้

•Gift Voucher ส่วนลด On Top สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

•สิทธิ์จับไข่ลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงาน ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
•แผนผังงาน และ Shopping list

•สิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น BABY กะดึ๊บๆ, BABY บะรื๊นๆ,BABY แดนซ์ๆ

•Gift Set สุดพิเศษ ท่านใดที่เคยลงแข่งขัน (ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 )และได้รับรางวัลที่ 1-4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งคลานที่ลงทะเบียนแข่งคลานแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


* *สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ