ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งคลาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 14 นะคะ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งคลาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 14 นะคะ ^^

พฤหัสบดี 31 ม.ค. 56 รอบเช้า 10.30
1.น้อง นาวิก บุญช่วย(สกาย)
2.น้อง ศวิณ สาครนาวิน(น้องวินเนอร์)
3.น้อง ชิริว 
4.น้อง ปรีชญา อันปัญญา(น้องข้าวหอม)
5.น้อง ธนัทพงศ์ อัมพรากร

พฤหัสบดี 31 ม.ค. 56 รอบบ่าย 15.00
1.น้อง เจติย ฮะวังจู(น้องปันปัน)
2.น้อง วริทธิ์นันท์ หลานเด็น(ลาเต้)
3.น้อง จิรพิภัทร ร่งวิทยา(น้องโฟโต้)
4.น้อง กานต์เกล้า คุ้มภักดี(เกรส)
5.น้อง ลักศกา เสาธงยุติธรรม(มินมิน)
6.น้อง อธิวัฒน์ ซำศิริพงษ์(พีซ(peace))
7.น้อง ธิติกาญจ์ พิศาลบุตร(เรมี้)
8.น้อง สมิตา จิรวิทยาคม(ปันปัน)
9.น้อง ปุณณพัฒน์ ดอกไม้ทอง(น้องอุ่น)
10.น้อง ปุณิกา โชติรสพงศ์(น้องเฟธ)
11.น้อง ณัฐภัท แซ่ตั้ง
12.น้อง ปุณยวีร์ ชูพินิจ(น้องข้าวตู)
13.น้อง ณัฐกฤษ แซ่ตั้ง(พรู๊ฟ)
14.น้อง วิริยนันท์ หล่ออู่เจริญ(เอเดน)
15.น้อง วัชรวีศ์ วุฒิ(คุน)
16.น้อง พชสุดา ซ้วนตั้น(น้องกำไร)
17.น้อง พร้อมรัก พลีพูล(น้องวุ้น)
18.น้อง ชนากานต์ จันทร์ลาด(น้องรัก)
19.น้อง ปรมัตถ์ ตั้งกุลพาณิต
20.น้อง กัญญ์พิชญา เพียรหาผล(ยาหยี)
21.น้อง ศตพงศ์ ปัทมโยธิน
22.น้อง ณิชาภา วทานิย
23.น้อง ธัญญ์ธิชา เยน งามธรรมศิ(น้องแซนย่า)

ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 56 เช้า 10.30
1.น้อง ญาณาธิป ญาณะสร้อย(เกรท)
2.น้อง ฐกฤต พรสุขเจริญ(แอร์บัส)
3.น้อง กิตติ์ณัฐ กองวาจา(มาร์ตี้)
4.น้อง ธีธัช ศิลา(น้องโฟโต้)
5.น้อง วศินี สง่า(โบนัส)
6.น้อง รัฐพงษ์ ประเสริฐทรัพย์(ข้าวปั้น)
7.น้อง ปกรณ์ จตุรพรชัยเลิศ(ชิ)
8.น้อง สณฑ์ธนิน เอกจิตร

ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 56 บ่าย 15.00
1.น้อง กวิสรา กองแก้ว(มินดา)
2.น้อง ดลพร แจ่มสว่าง(เมษา)
3.น้อง สิรวิชณ์ แว่นกิ่ง(มิวสิค)
4.น้อง ณฐมน สุขส่านต์(น้องแอมป์)
5.น้อง เชิงศร ฉัตรธีรภาพ(ซันนี่)
6.น้อง ภาสกร ภาสวงศ์ตระกูล(ชิชิน)
7.น้อง Aran Akcora(Aran)
8.น้อง ชิติพัทธ์ บุญมาศรี(ไบโอ)
9.น้อง ปัฐมญชุ์ เบญจปราชญา(น้องทอฝัน)
10.น้อง บูรพา วาจิตร(มังกร)
11.น้อง ธฤษณา วงษ์ศิริ(เจนิส)
12.น้อง เอเซีย(081-755-60XX)
13.น้อง อัยยลัลน์ คามีศักดิ์ 
14.น้อง จิรญาดา สุโรพันธ์
15.น้อง ปรีดี กาหลง

เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 56 เช้า 10.30
1.น้อง ศุภรดา ศรีวรกุล(น้องพราวด์)
2.น้อง ปราชญ์ พิพัฒน์ไชยศิริ(เจฟฟี่)
3.น้อง ณธัชพงศ์ ภาคากิจ(ปกป้อง)
4.น้อง เตวิช สุพุทธิไกร(เต็ม)
5.น้อง ณัฐพัฒน์ แนวพระยา(ติวเตอร์)
6.น้อง รพี ลิขิตอนุภาค(พาย)
7.น้อง พิพัฒน์พล ฆ้องจันทร์(พันไมล์)
8.น้อง ปวีณพัสตร์ อารีย์ชน(เอแคลร์)
9.น้อง กรภัทร กุกุทพันธ์(ออกัส)
10.น้อง วิธวิทย์ ถิ่นคง(ตัวเต็ง)
11.น้อง พิภู สุปรียาวรรณชัย(พิภู)
12.น้อง ศุภิสรา ท่าจีน(ป.ปลา)
13.น้อง กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์(เบนท์ลีย์)
14.น้อง Theerakom Nuchwong(Thee)
15.น้อง เมธวิน ทองพริก(ฟอร์จูน)
16.น้อง ณัชพล วิโรทัย(ริว)
17.น้อง ปณิตา คงประเสริฐลาภ(ปันปัน)
18.น้อง กันต์ธร โหมดพลาย(จุงเล้ง)
19.น้อง ธารทิพย์ สินสุพันธ์(น้ำเหนือ)
20.น้อง ณพรรณกร ประไพพิศ(กันเอง)
21.น้อง ปาลิกา อุทัยรังษี(น้ำมนต์)
22.น้อง นภชนก มูลเครือคำ(น้องดรีม)
23.น้อง จิณณทัต วันฉวี(น้องสตังค์)
24.น้อง จิณณพัต วันฉวี(น้องแสตมป์)
25.น้อง ปภังกร ปั้นมีรส(ปัณ)
26.น้อง ภูรี ชูติวรรณ(อินดี้)
27.น้อง วัทธิกร เล็กสรรเสริญ(เอี่ยวเอี๋ยว)
28.น้อง ปรางศ์ เจริญสุข(ตุ้งติ้ง)
29.น้อง อลิสา เทียนหอม(อลิส)
30.น้อง นาวิก ประเทียบอินทร์(สกาย)
31.น้อง อุรัสยา กาญจนขวัญดี(เมจิ)
32.น้อง ธนเสรฏฐ์ ชาญวิทยาคุณธรณ์ 
33.น้องมังกร(085-51865XX)
34.น้อง ศุภรดา ศรีวรกุล(น้องพราวด์)

เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 56 บ่าย 15.00
1.น้อง พรนิชชา ครุปิติ(น้องนิชา)
2.น้อง ณภัทร บุญพันธ์(ปอร์โต้)
3.น้อง ณัฐภัทร มะคนมอญ(ไปป์)
4.น้อง ติณณภพ อิสริยาวกุล(น้องเนล)
5.น้อง อภัทรตรา ธนาวุฒิประสิทธิ์(น้องศุตรา)
6.น้อง ปัณณดา เปรมจิตร์(อิ๊นท์)
7.น้อง รัชชานนท์ อัศวสมบัติ(ริว)
8.น้อง วงศพัทธ์ พัชรวิภาวงศ์(สมาร์ท)
9.น้อง วชิรวิทย์ ทองดีรุ่งกวีสิน(เตเต้)
10.น้อง นัทธภัทร วัชระวิมล(ริวโอ)
11.น้อง พลอยณภัส ศุภรัตน์เจริญ(ต้นข้าว)
12.น้อง ธันธวัช กระจกภาพ(เปรม)
13.น้อง ศิรณัฏฐ เพ็ชรพงษ์(ต้นกล้า)
14.น้อง วรเศรษฐ์ ก่อเกียรติตระกูล(โชกุน)
15.น้อง ทินกฤต เลาหธนโชติ(Hugo)
16.น้อง ณัชฐปกรณ์ ธนภัทร์วรานนท์(น้องขุนเขา)
17.น้อง KelvinPatrick Peters (kelvin)
18.น้อง จุฑามาศ พุทธรัตน์(ข้าวฟ่าง)
19.น้อง ตะวัน เชิงขุนทด(น้อง Ant)
20.น้อง ภัคจิรา ไชยภพสุทธิ(มินนี่)
21.น้อง ภูเบศ อังกูรจารุชัย(น้องบอส)
22.น้อง อนันตญา เส็งสมวงศ์(น้องเพลง)
23.น้อง ทัศน์ธนา มนต์ประเสริฐศรี(สายฟ้า)
24.น้อง ธนาวดี ธเนศวรางกูร(น้องหยก)
25.น้อง พริมา รุ่งเมฆารัตน์(ปลาโลมา)
26.น้อง กานต์สินี อารักษ์วาณิช(วาวา)
27.น้อง อัครนันท์ ประสมรัตน์(เซ้นต์)
28.น้อง พิทยุตฆ์ สิริสินเพิ่มพูน(น้องไบโอ)
29.น้อง ณัฐธิดา แสงอิทร์(องุ่น)
30.น้อง สุชาภัทร ด้วงทอง(นู๋ไอริส)
31.น้อง ภัค ชัยศิลปิน(ภัค)
32.น้อง ญาณิศา กาศยปกร(แก้ม)
33.น้อง วทัญญ อัศวดิตถ์(จิ๊กมี่)
34.น้อง อภิวิชญ์ สมบูรณ์ศิลป์(ไตตั้น)
35.น้อง เจนนิสา สโกโรปา(น้องเรเชล)
36.น้อง tsujikawa Soshiro
37.น้องฟาโรห์(081-66715XX)
38.น้อง วรเศรษฐ์ ก่อเกียรติตระกูล(น้องโชกุน)
39.น้อง นันทนภัส วันประภาสี 
40.น้อง อาชวิน สุนทรสุจริต(น้องวินวิน)
41.น้อง ปภาวรินทร์ อ่อนศรี (น้องจีจ้า)
42.น้อง ปณิธิ โสภาคย์ (ปัน)
43.น้อง กฤตภัค ศิริกุล(น้องมังกร)
44.น้อง ณัฐภัทร มะคนมอญ(น้องไปป์)
45.น้อง ปัญญาโชติ ปริญญาธนกุล
46.น้อง กรภัทร์ แสงสวย(น้องกัสจัง)
47.น้อง นตวัฒน์ ธนโภคบริบูรณ์(น้องเวสป้า)
48.น้อง ชลธร พลอยเจริญ

อาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์ 26 เช้า 10.30
1.น้อง อติกานต์ บุณยะยุต(ทับทิม)
2.น้อง กันตินันท์ พิริยะกิจดำรงกุล(บับเบิ้ล)
3.น้อง วิสุทธาวริฏฐ์ พฤกษานุบาล(ปลาวาฬ)
4.น้อง ปวริศา มาสอาด(น้องกูเกิ้ล)
5.น้อง paris naruethep(bond)
6.น้อง ไอยดา มิตรอารีย์(ไอดา)
7.น้อง นิรุช เตชะรัตนวงศ์(กวิน)
8.น้อง อัครพัชร ปิยโกศลสุวรรณ(พอตเตอร์)
9.น้อง ณธิดา ถิรวิจิตรกุล(มินนี่)
10.น้อง อริยะ เงินหมื่น(อลัน)
11.น้อง Pakaporn Coompanthu(Proud)
12.น้อง จิรปรียา เร็คเชี่ยน (น้องเจอร์ลิน)
13.น้อง สุรดา ฉิมเดช(น้องอบเชย)
14.น้อง อัครพัชร ปิยโกศลสุวรรณ
15.น้อง ปริยากร พิมพ์ทอง(น้องข้าวสวย)
16.น้อง พลอยนภัส วัชรธนเศรษฐ์(สเกล)
17.น้อง ณฐพัฒน์ พัฒนภักดี(แอนฟิวด์)
18.น้อง นันท์นภัส มิ่งมณี(น้องนภัส)

อาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์ 26 บ่าย 12.30
1.น้อง ปัณณธร บัวผัน(ปัณณ์ปัณณ์)
2.น้อง วรพิชัย บุตรสอน(ฟริ้นซ์)
3.น้อง ปุญญาพัฒน์ ภัตร์จันทน์(น้องปุญ)
4.น้อง วชิรวิชญ์ รูปโฉม(น้องเก้า)
5.น้อง ชวิน ชูชัยเจริญ(เชเช่)
6.น้อง วสุพล จันทร์ศรีวงษ์(น้องเลโก้)
7.น้อง พชร ถุงสุวรรณ(พจ)
8.น้อง ลภัสรดา สุขมโนมนต์(น้องกระปุก)
9.น้อง ภูมิ บูมา(น้องเพียว)
10.น้อง ชนากานต์ จันทร์ลาด(น้องรัก)
11.น้อง นนท์รวิช ชัยวงษ์ธีรโชติ(ริว)
12.น้อง กมลชนก ช้างด้วง(น้องเหนือ)
13.น้อง พิชชาอาภากร พัฒนพลานนท์(น้องทอไหม)
14.น้อง ปรเมศน์ เรืองตระกูล(เจได)
15.น้อง ธนกฤต ม่วงคำ(ฟีรอส)
16.น้อง ลัลณ์ลลิณ จิวรัตนวงศ์(ไอวี่)
17.น้อง วิชญ์ภาส ทวีชัยพฤกษ์(ข้าวปั้น)
18.น้อง ปวรปรัชญ์ ณ ปัตตานี(อะบาดีย์)
19.น้อง ชยกร ไพบูลย์(เบสท์)
20.น้อง ชัญญา กุยะเนตร์(พอใจ)
21.น้อง ณพรรณพ ลอยประดิษฐ์(เบริ์ต)
22.น้อง Teeprapat Suwannapisit (Thames)
23.น้อง ทินภัทร วงษ์หวังจันทร์(กลิสเตอร์)
24.น้อง ศุภากาญจน์ เตชะวรกุล(เอวา)
25.น้อง ชนน รัตนชาติไพศาล (ชะ-นน)
26.น้อง กริณ ศิริมงคล(เพอร์ซี่)
27.น้อง กัญญาพัชร ภูกำพล(ข้าวหอม)
28.น้อง ณภัทร ตรีชดารัตน์(พีซ)
29.น้อง ปรานต์ สิงห์จานุสงค์(โปรดปราน)
30.น้อง จิรโชติ หลวงพูล(น้องกีต้าร์)
31.น้อง พิชชาอาภากร พัฒนพลานท์ (น้องทอไหม)
32.น้อง สุดตา (089-67715XX )
33.น้อง สายชลลดา เอี่ยมละออ(น้องโนเบล)
34.น้อง เติมเต็ม(084-02255XX)
35.น้อง ภัทรวรรธน์ บุญรวม(น้องเมิร์ธ)
36.น้อง กริณ ศิริมงคล(น้องเพอร์ซี่) 
37.น้อง ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ
38.น้อง ศุภวิชญ์ บุญสุโข
39.น้อง สิภาลักษณ์ มุ่งชูเกียรติสกุล 
40.น้อง ณัฐพงษ์ กาญจนา(น้องสมาร์ท)
41.น้อง กมลนัท ตั้งพิมพ์ศิริ
42.น้อง ชิษณุพงษ์ อ่อนมณี(น้องเจ้านาย)


หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถสมัครก่อนการแข่งขันประมาณ 20 นาทีได้ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 14 
วันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ.นี้ 
ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ