ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่ในครรภ์ ณ เสถียรธรรมสถาน

โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่ในครรภ์ ณ เสถียรธรรมสถาน 


ผู้เข้าร่วม
1. พ่อแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่จำกัดอายุครรภ์ และตั้งใจที่จะลงทุนสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและครอบครัว

2. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้องที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการให้กำเนิดชีวิตด้วยจิตประภัสสร

ข้อปฎิบัติในการเป็นสมาชิก
1. สมัครสมาชิกล่วงหน้า ส่งใบสมัครแล้วสามารถเข้าร่วมได้เลยและในการเข้าร่วมในครั้งต่อไป กรุณาแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือ E-mail อย่างน้อย 3 วัน
2. ไม่จำเป็นต้องมาทุกเดือนหรือมีคุณพ่อมาด้วย แต่ยิ่งมายิ่งดี และสามารถพาเด็ก ๆเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวมาได้
3. เมื่อคลอดกรุณาแจ้งเพื่อนัดวันรับขวัญ
4. แต่งการลำลองแต่สุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะในสถานปฎิบัติธรรม เช่น ไม่นุ่งสั้นเหนือเข่า รัดรูป คอลึก แขนกุด 

การสมัครสมาชิก
1.สมัครสมาชิกโดยกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถานทุกวัน หรือ
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด "ใบสมัคร ชุมชนวันหยุด" 

และส่งมาทาง E-mail มาที่ family.sds@gmail.com 
ตั้ง Subject: สมัครจิตประภัสสร 
หรือส่ง Fax ไปที่หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

2. สมัครใหม่กรุณาสมทบค่าเอกสารและสื่อสำหรับการสร้างครอบครัวจิตประภัสสรครอบครัวละ 500 บาท ชำระในวันอบรม ณ จุดลงทะเบียน

รูปแบบกิจกรรม
1. สำหรับครอบครัว
ฝึกฝนการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิตที่อยู่บนหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดย

แบ่งเป็น 5 รุปแบบ การเรียนรู้คือ
1.1 การอบรมวิถีชีวิตของครอบครัวเพื่อจิตประภัสสร ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 9.00 - 18.00 น.
1.2 ค่ายอบรมอานาปานสติภาวนาระหว่างตั้งครรภ์ (2 วัน1คืน) ปีละ 3 ครั้ง (มี.ค. , มิ.ย. และ ก.ย.)
1.3 พิธีรับขวัญเด็กเกิดใหม่ ทุกขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
1.4 ธรรมาศรมจิตประภัสสร คือ การให้คำปรึกษาโดยวงศาคณาญาติผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
1.5 การเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมตามอัธยาศัย คือ ร่วมวิถีชีวิตในชุมชนปฎิบัติธรรมได้ทุกวัน มีการสอนธรรมะทุกเสาร์ อาทิตย์ และมีช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Internet และสื่อสารมวลชนทุกวัน

2. สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวและการตั้งครรภ์
2.1 การดูงานโครงการจิตประภัสสร ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 08.00 - 18.00 น.
2.2 การอบรมหลักสูตร "พยาบาลจิตประภัสสร" (3 วัน 2 คืน) ปีละ 3 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-519-1119, 02-510-6697
เว็บไซต์ http://www.sdsweb.org
ข้อมูลจาก : http://www.sdsweb.org
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ