ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งมั่นชุมชนเข้มแข็งปลอด ยา

กองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งมั่นชุมชนเข้มแข็งปลอด ยา ยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายพยายามหาทางป้องกันและปราบปราม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงได้จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอื่นๆของหมู่บ้านและชุมชน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละในการเอาชนะปัญหายาเสพติด เมื่อเร็วๆนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงเสด็จเป็นประธานในพิธีประทานเงินพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2551” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยปีนี้มีหมู่บ้านและชุมชนได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 1,556 ทุน และมีหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ปี 2551 จำนวน 76 แห่ง 

พล.ต.ท.กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปรารถนาให้ พสกนิกรไทยร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยเมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯมาทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางเลขาธิการ ป.ป.ส.ในขณะนั้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้อัญเชิญทรัพย์พระราชทาน จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธา และความ เสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอื่นๆของหมู่บ้านและชุมชน สร้างความพออยู่พอกินและความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ เช่น ผู้นำหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม, มีกฎระเบียบในเรื่องยาเสพติด และมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง, มีการหารือในหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเป็นนิตย์ เกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนมีการสำรวจปัญหายาเสพติดโดยหมู่บ้านหรือชุมชนอยู่เสมอ ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเข้ารับพระราชทานเงิน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี. 

ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/news.php?section=society&content=107584
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ