ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
วัยรุ่นเมินทำกิจกรรม

วัยรุ่นเมินทำกิจกรรม เอแบคโพลพบวัยรุ่นสนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมน้อยลงเหลือเพียง 30.1% ชี้ให้เห็นว่ามุ่งแต่เรียน สอบเข้า เน้นความสุขส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม สะท้อนถึงระบบการศึกษาที่สนองแต่ตัวบุคคล.. 

นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เอแบคโพลสำรวจความต้องการและการรับรู้ของวัยรุ่นอายุ 12-25 ปี ใน กทม. และปริมณฑล 1,700 ราย ช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.ที่ผ่านมา พบวัยรุ่นสนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมน้อยลงเหลือเพียง 30.1% จากช่วงต้นปีมีสัดส่วน 60% แสดงว่าวัยรุ่นมุ่งแต่เรียน สอบเข้า เน้นความสุขส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม สะท้อนถึงระบบการศึกษาที่สนองแต่ตัวบุคคล ไม่ได้ส่งเสริมให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปีนี้สภาเด็กฯ จะนำบทเรียนของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการทำกิจกรรม ถ่ายทอดและกระตุ้นให้ เยาวชนเห็นความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และอยากเรียกร้องรัฐบาลว่าอย่าแก้ปัญหาโดยสนับสนุนอะไรที่ฉาบฉวย แต่ควรให้ความสำคัญการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์.

ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/content/edu/32892
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ