ลงทะเบียนเข้างาน
ลงทะเบียน
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ผลวิจัยชี้หญิงกว่า 90% รู้จักยาคุมแต่ใช้ไม่ถูกวิธี

ผลวิจัยชี้หญิงกว่า 90% รู้จักยาคุมแต่ใช้ไม่ถูกวิธี เผยปัญหาส่วนใหญ่คือเริ่มนับวันเริ่มต้นกินยาผิด ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเมื่อลืมกินยา ระบุผู้ใช้ยากว่า 8.9% เคยท้องขณะใช้ยา

วันนี้ (15 ก.ย.) ภญ.ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยถึงผลการศึกษาการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-45 ปี จำนวน 300 คน เพื่อศึกษาการใช้ยาคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ พบว่า ร้อยละ 92.7 รู้จักการคุมกำเนิดโดยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 68.8 เห็นว่าสะดวกและอีก ร้อยละ 65.6 เห็นว่า หาซื้อง่าย โดยการรับรู้วิธีใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 64.5 รู้จากร้านขายยา ร้อยละ 82.5 อ่านจากเอกสารกำกับยา ที่น่าเป็นห่วงคือ ในจำนวนที่มีความรู้นี้ มีเพียง ร้อยละ 53.6 เท่านั้นที่ใช้ยาถูกวิธี 

อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ กล่าวต่อว่า ปัญหาการใช้ยาส่วนใหญ่คือ เริ่มต้นรับประทานยาไม่ถูกต้อง ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตัวกรณีลืมกินยา และพบว่า ในจำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เคยใช้ยาคุมกำเนิด มีประมาณ ร้อยละ 8.9 ที่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ขณะที่ใช้ยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นความผิดพลาดจากการ ลืมรับประทานยา 

ภญ.ปิยะวัน กล่าวด้วยว่า แม้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้จักการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แต่บางส่วนอาจจะยังได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ซึ่งการใช้ยาคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และมีบางส่วนที่นำไปสู่การทำแท้งเถื่อน หรือเกิดอันตรายจากการทำแท้ง รวมถึงการทิ้งทารกที่ทำให้กลายเป็นปัญหาสังคมตามมา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่า ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้ยาคุมกำเนิดที่ถูกวิธีแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  
 ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/content/edu/33229
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมโปรโมชั่น ดี เด็ด BBB ONLY ในงานครั้งที่ 33
รวมโปรโมชั่น ดี เด็ด BBB ONLY ในงานครั้งที่ 33
ประกวดภาพถ่ายใน ธีม "Happy Baby Happy Family Happy New Year 2019 "
ประกวดภาพถ่ายใน ธีม "Happy Baby Happy Family Happy New Year 2019 "
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
กิจกรรมแข่งคลาน หรือ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 33