ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ปัญหาเด็กพูดได้ช้า

ปัญหาเด็กพูดได้ช้า โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 1-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่ สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปี แล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก

- ความผิดปกติของระบบการได้ยิน หรือ 
- มีการใช้หลายภาษาในครอบครัว ทำให้เด็กเกิดความสับสนในการพูด หรือ
- เด็กมีภาวะของโรคบางโรค เช่น สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติค เป็นต้น

เมื่อพบปัญหาแล้ว Mom Channel ขอให้คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามแนวทางต่อไปนี้ดูนะคะ โดยให้ลองสั่นกระดิ่งหรือปรบมือดัง ๆ ด้านหลังเด็ก เพื่อดูว่าเด็กจะหันตามเสียง หรือไม่ ถ้าเด็กไม่หันตามเสียงแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปตรวจระบบการได้ยินที่โรงพยาบาล เพราะลูกอาจมีปัญหาด้านการได้ยิน ถ้าพบว่าลูกไม่ได้มีความผิดปกติที่ระบบการได้ยินแล้ว อาจเป็นได้ที่ลูกมีความสับสน เรื่องภาษา เพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ภาษาต่างกัน คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยตกลงกันในเรื่องการใช้ภาษาว่าต้องการให้ลูกใช้ภาษาใดเป็นภาษาหลัก ภาษาใดเป็นภาษารอง จะทำให้เด็กลดความสับสนเรื่องภาษาลงได้

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้น กระตุ้นให้ลูกพูดคำสั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมายต่อกัน แต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ หรือไม่ทราบว่าจะช่วยลูกอย่างไรดี คุณพ่อคุณแม่ควรนำลูกไปขอรับคำแนะนำ และรับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะ


ข้อมูลจาก : http://www.momchannel.com
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Promotion Credit Card in BBB50
Promotion Credit Card in BBB50
รวมโปรบัตรเครดิต แจ๋วๆ ทั้งหมดภายในงาน ทั้ง Cash Back , ของแถม มากมายยย!
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
ครอบครัว BBB บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็ก ศิริราชมูลนิธิ
รายได้ครึ่งหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรสมาชิก BBB และเงินบริจาคจากคุณพ่อๆ แม่ๆ ทุกท่าน จะเป็นกำไรคืนสู่สังคม