ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” พลังดีงามเพื่อชนะปัญหา
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน-ชุมชน ที่ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีและความดีงามในการเอาชนะยาเสพติดและปัญหาความเดือดร้อนอื่นอย่างยั่งยืน ทำให้หมู่บ้าน-ชุมชนนั้น เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดชัยชนะยาเสพติดที่ยั่งยืน สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ในพิธีประทานเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีที่ 5 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีหมู่บ้าน-ชุมชนที่ดำเนินงานยาเสพติดอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง เข้ารับประทานเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกจังหวัด จำนวน 1,456 แห่งและหมู่บ้าน-ชุมชนกองทุนแม่ดีเด่นของทุกจังหวัด ประจำปี2551 ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 76 แห่ง 

พล.ต.ท.กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) กล่าวว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชปณิธานให้พสกนิกรชาวไทยร่วมแรงร่วมใจ เอาชนะปัญหายาเสพติด โดยเมื่อปลายปี2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน 

“สำนักงาน ป.ป.ส. จึงน้อมเกล้าฯนำทรัพย์พระราชทาน จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธา และความเสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และรวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอื่นๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างความพออยู่พอกิน และความเข้มแข็งของหมู่บ้าน-ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547 – ปัจจุบัน” พล.ต.ท.กฤษณะ ผลอนันต์ กล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีหมู่บ้าน-ชุมชนได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5,893 แห่งทั่วประเทศ ได้รับพระกรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานทุกปี โดยในปี2551 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความปลื้มปิติของชาวไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสู่แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้าน-ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งก้าวย่างสู่ปีที่ 5 ของการพัฒนาหมู่บ้าน-ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อการเอาชนะปัญหายาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

  
 ข้อมูลจาก : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=179057&NewsType=1&Template=1
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ