ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
กิจกรรม
แบ่งปัน
กิจกรรมแข่งรถผลักเดิน และแข่งรถขาไถ "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35


ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ หนูๆ อายุระหว่าง 1 - 2 ปี ความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร
ร่วมสนุกกับ "กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น"
ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35


เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2562


*กรุณาแคปหน้าจอที่สมัครแข่งเรียบร้อยแล้ว และนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรมได้เลย


รอบการแข่งขัน

วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2562
- วัย 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน      เวลา 13.00 - 14.00 น. (แข่งขันด้วยรถผลักเดิน)
- วัย 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี      เวลา 17.00 - 18.00 น. (แข่งขันด้วยรถขาไถ)

กติกาการแข่งขัน :

1. น้อง ๆ ทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน พร้อมมาวัดส่วนสูงที่จุดวัดความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร

2. ต้องสวมถุงเท้า และมงหมีลงแดนซ์ทุกคน รวมถึงคุณพ่อ คุณแม่ที่จะเข้าพื้นที่กิจกรรมพร้อมน้อง ๆ ด้วย (ถุงเท้าไม่มีมา เรามีจำหน่ายคร่า)


3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกนิรภัยสำหรับเด็กทุกคน (เรามีอุปกรณ์ให้ ผู้ปกครองไม่ต้องเตรียมมา)

4. น้องที่เข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)


5. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และถ้าระหว่างนั้นยังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถพาน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

6. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่ในกรณีข้อ 4 หรือน้องไถรถออกนอกสนาม ผู้ปกครองสามารถพาน้องกลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

7. หลังสัญญาณเริ่มแข่ง หากผู้ปกครองท่านใด ดันรถหรือยื่นอวัยวะใด ๆ ก็ตาม ล้ำเส้นเข้าไปสนาม น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม


ระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง

เงื่อนไข :

1. ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน ในรุ่นรถผลักเดิน และอายุระหว่าง 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี ในรุ่นรถขาไถ และมีความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร
winkหากผู้ปกครองมีความประสงค์ให้น้องที่มีอายุต่ำกว่ารุ่นของการแข่งขัน (แข่งขันข้ามรุ่น) เช่น น้องอายุ 1 ปี 3 เดือน แต่ผู้ปกครองประสงค์ให้ลงแข่งขันรุ่นรถขาไถ ซึ่งเป็นการแข่งขันสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี ผู้ปกครองจะต้องยอมรับผลของการแข่งขันทุกกรณี ไม่สามารถอุทธรณ์เรื่องการเสียเปรียบหรือข้อจำกัดใด ๆ ของน้องได้ (คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

2. ในกรณีที่น้องแข่งขันชนะเลิศ รางวัลที่ 1, 2, 3 และ 4 ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ - นามสกุลจริงของน้องให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของรางวัล

yesน้อง ๆ ที่ลงแข่งขันกิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ , Baby บะรื๊น บะรื๊น ,Baby แดนซ์ แดนซ์ และได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และ 4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อน ๆ ครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบ และทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้น้องจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้วจะถือว่ายอมรับในกติกาและเงื่อนไขทุกประการ

**สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันล่วงหน้าและมีรายชื่อแล้ว ให้พาลูกน้อยมายืนยัน พร้อมนำบัตรสมาชิก BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมแข่งคลาน หรือ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"  ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
กิจกรรมแข่งคลาน หรือ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ชวนน้อง ๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน ร่วมสนุกกับกิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
กิจกรรมแข่งขันเต้นกับพี่หมี BBB "BABY แดนซ์ แดนซ์" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
กิจกรรมแข่งขันเต้นกับพี่หมี BBB "BABY แดนซ์ แดนซ์" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35
ขอเชิญคุณพ่อ ๆ แม่ ๆ และน้อง ๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 2 - 3 ปี ร่วมสนุกกับ กิจกรรม "BABY แดนซ์ แดนซ์" ในงาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 35