Activities
แบ่งปัน
กิจกรรม "BABY กระดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB...Baby & Best Buy ครั้งที่ 31


 
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ ชวนน้อง ๆหนู ๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน
ร่วมสนุกกับ
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ "
ใน
งาน BBB...Baby & Kids Best Buy  ครั้งที่ 31


เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแข่งคลาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางหน้าเว็บไซต์

รอบการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

รอบเช้า เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 - 16.00 น.


วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
รอบเช้า เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 - 16.00 น.วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
รอบเช้า เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 - 16.00 น.


วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
รอบเช้า เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 - 16.00 น.วิธีการแข่ง :

1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขั


2. ต้องสวมถุงเท้าลงแข่งขัน

3. น้องที่คลานเข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

4. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และถ้ายังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

5. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 หรือน้องคลานออกนอกสนาม ผู้ปกครองต้องอุ้มน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

6. ถ้าผู้ปกครองท่านใดล้ำเส้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หรือ อวัยวะใดๆ น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

7. ในกรณีที่น้องลุกขึ้นยืนหรือเดินในขณะแข่ง ทางคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 -12 เดือน
ในขณะแข่งน้องลุกขึ้นยืนหรือเดิน
คณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที


ท่านใดที่เคยลงแข่งขัน (ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561 )และได้รับรางวัลที่ 1-4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งคลานที่ลงทะเบียนแข่งคลานแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


* *สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
NANNY
NANNY
NANNY
NANNY
NANNY
NANNY
ลงทะเบียน
รับ QR CODE