News
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
งาน
Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29
วันที่  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านข้างเวทีกิจกรรม

ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. ถุงเท้า สำหรับใส่ลงแข่งขัน


รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Tanpichai sukaree Navin
2 พรนับพัน ชุ่มแจ่ม พอใจ
3 สุกัลยา ชมจันทร์ น้องนกยูง
4 กันต์ธีร์ ธรรมโล ตันตัน
5 ซิลมีย์ บุญมาเลิศ น้องมี่
6 ปภาวิน ศรีแสง อินดี้
7 เฌอร์ลินญา วงศ์อินทร์ เนวา
8 กัญญาณัฐ รูปงาม น้องเพลง
9 ณัฏปภัสร์ ด่านยุทธพลชัย ณมน
10 ศุภารมย์ จันทร์ขำ นะโม
11 ชาฟิน ตาหมาด น้องวาฟิค
12 ชื่นธิดา สุขสมบัติเสถียร เหมียว
13 ธัณวรัตน์ กอสมบูรณ์ศิริ ทาย
14 กันต์ธนกฤต มุขด้วง ภูผา
15 สภูมิ ฟักสุวรรณ ภูมิ
16 ชีวา คำแปน บุ๊ค
17 ธรณ์เทพ จรารัตน์ น้องไนน์
18 ภาริศา วิบูลชัยชีพ ริศา
19 ปฎิภาณ สุขกันตะ น้องโฟโต้
20 ลาทิชา ทองโสภณ น้องทิชา
21 ชิษกมลณ์ ปิยะบงการ ชิสา
22 กนกพิชญ์ โสภณสกุลศักดิ์ ฮะจิ
23 กัญญาณัฐ ถือสัตย์ โบนัส
24 ปวริศ อรุณรุ่งรัตน์ น้องชิโน่
25 นภัสสร แสงจันทร์ เลิฟเลิฟ
26 พรรณภิพัส เหล่ามานิต แสตนด์
27 รณพีร์ อรุณเวชกุล ไพลอท
28 ครองภพ คำศิลา น้องเปาเปา
29 ธัญพิชัย สุขอารีย์ นาวิน
30 ภิญรดา ปลั่งแสงมาศ รดา
31 วรัณย์ เกตุศรีพงษ์ ปั้น
32 จูเลีย คัมม์ลันเดอร์ จูเลีย
33 ศิวกรณ์ โพธิ์เผื่อนน้อย ออโต้
34 ญณิศรา เรียวสงวนวงศ์ น้องโป๊ยเซียน
35 ปัญญ์ปภพ เพ็งตระกูล ต้นข้าว
36 ภาดล กลิ่นหอม แต๊งค์กิ้ว
37 ธิติพัทธิ์ อินทร์กอง แบรี่
38 เจษฎากร ยอดนครจง น้องลาเต้
39 วรินทร พุทธคุณ น้องนับตังค์
40 ธนภัทร ศรีบุญมา อินดี้
41 สขิลา เทพมณี น้องของขวญ
42 พีรชา และเย๊าะห์ ริชา
43 ปุณณภพ บารมี ปกป้อง
44 นูรูล โกศล นูรูล
45 รัตนกุล แผ้วสวัสดิ์ จริงใจ
46 กาญจน์บดี ทาคำ น้องสกาย
47 เจด บุนนาค เจด
48 ณัฐสันต์ รอดสถิตย์ ตัวด้วง
49 รินรดา อุ่นคำ ฮาน่า
50 ศตคุณ คำเอี่ยม น้องคุณคุณ
51 อติวิชญ์ นิลพยัคฆ์ น้ององศา
52 พชิรา ศิระภิญโญ น้องอั่งเปา
53 ภัทรพล แสนปาลี นัองภูผา
54 จิภาดา ตันติธาคร อันดามัน
55 อนันตา ศรีทองรุ่งทิพย์ ชาชูว
56 วีรภัทร อ้มส่งคราม นิว
57 บุณณดา วรกิจ อาโป
58 ปุณย์พัชรี วรสหวัฒน์ ชาญ่า
59 รัชเกล้า บุบผาสังข์ น้องเกล้า
60 ปุณยภา ขาวเครือ ปุนปุน
61 ณัฐธีร์ จันทรุไทย โปรด
62 ณัษฐพงษ์ ชัยสิงหาญ เปาเปา


รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อภิรดี แสงฟ้าสกุลไท พอใจ
2 ธนิดา คมคาย เฟลิซ
3 ธีรธาร ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ธีร์
4 รติชา จ่าโอฐ น้องเฌอรีน
5 ภูมิพัฒน์ พิพัฒน์เสถียรไทย น้องไทเกอร์
6 ชวัลกร สุวรรณโณ ออโต้
7 Asna Samadee Asna
8 อัษฎาธรณ์ ธาระลาภ เอเต็นท์
9 นิษฐา ยี่สุ่นเทศ น้องลิลิน
10 กฤติพงศ์ ปรียาไกรศร ออดี้
11 ภูธาดา ปัญญาโพธาสกุล เอเดน
12 อนพัชร ชำนาญวาด เควิน
13 พิชามญชุ์ วงศ์สิทธิภัทร์ ชามญชุ์
14 ณัฐวศา อัตวิชา จิ๊กซอว์
15 อลิชา ชมถาวร ดาเนีย
16 ชวัลวิทย์ กั้วะห้วยขวาง โอฬาร
17 สิริน ชูเกียรติศิริ ติ๊ดตี่
18 ไค ลี่ เคล่า ชาญ เคล่า
19 เพชราวลี อัศวรังติคุณ ปิงปิง
20 ปกรณ์ชัย ฤกษ์ทิพย์ศรี น้องแอร์พอท
21 ภูมิพัฒน์ พิพัฒน์เสถียรไทย น้องไทเกอร์
22 อิทธิมนต์ สังขสุวรรณ บิ้กไบค์
23 ณพบ วิจารณ์อักษรสิทธิ์ บิ๊กเกอร์
24 บัวบูชา พิมพ์ชัยศรี น้องคริสตัล
25 ถิรคุณ สุวรรณวงศ์ คุณ
26 กีรติ แถมจอหอ น้องเจ้านาย
27 ณภัทร นาคะเสนีย์ เจ้านาย
28 โจเซฟ นัทท์ โจเซฟรอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นรันภัสสร พงษ์พิทักษ์ ลิญภ์
2 มนัสนันท์ ไชยปาละ น้องต๊อบ
3 ธนกฤต อินทร์สิน น้องตะวัน
4 ซัยหนับ อาลี ซัยหนับ
5 พัณณ์ชิตา กงตาล ซัน
6 พีรวัตถ์ พ่วงพูล ติณติณ
7 ธณภัทร สุขเจริญ พลัส
8 นิชา อ่ำขำ มา
9 นันท์นลิน เวียงจันทร์ น้องนารา
10 ภาริณ ตั้งตระกูลธรรม น้องกระเช้า
11 อาร์ยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาร์ย่า
12 ณิชา โหว JERSEY
13 ริว เลียวตระกูล ริวคิน
14 นันทพัทธ์ ภู่พันธ์ เจ้าคุณ
15 พิมพ์วลัญช์ มิ่งขวัญ ลูกบัว
16 พิชญคุณ ศรีพลัง ชิชา
17 ธนิสร. รัตนจันทร์ ปริ๊นซ์
18 อับบาส อาลี อับบาส
19 ปัญญพนต์ ชาภู่ทอง โยชิ
20 สิรวิชญ์ ปาริชาติกานนท์ เซี้ยง
21 ภัทรมนตร์ ป่านแก้ว โปรแกรม
22 ภาคิน พงศ์ธาดาพร น้องคินริว
23 พิชญะ ชัยสิทธิ์ พอร์ช
24 ศุภฤกษ์ จีนทอง น้องข้าวฟ่าง
25 ชนาธิป เทียมปโยธร เลโก้
26 สุภธัช สัมมารัตน์ เฟียต
27 พชร แซ่ฉั่ว ขุน
28 ปัณณพัฒน์ คงวาณิชยะพงษ์ เจแปน
29 อริย์ธัช ธัญสิริพุทธิชัย ป๊อปคอร์น
30 พลพิจักษณ์ วลิตวรางค์กูร NERD
31 ณัฐณิชา ปู่ตาแสง น้องอองฟอง
32 จิตตพิชชา เหลืองสมบูรณ์ ไอวี่
33 พิมพ์วลัญช์ มิ่งขวัญ ลูกบัว
34 ณวพร ภาพปัญญาพร เอมี่

รอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อริสรา คำประเสริฐศิริ อลิซ
2 พัชรีพร แก้วสมบูรณ์ จ้าวแก้ม
3 กันทรากร สุฤทธาภรณ์ ไพร์ม
4 ธันยากานต์ โกศลอิทธิศักดิ์ Summer
5 เอญาดา กาฬศิริ เอญ่า
6 ธารพระพร เปาอินทร์ เอลี่
7 ชญานิษ พลายประเสริฐ์ ชิชา
8 ภารัณ ปิยทัสสี เพ้นท์
9 ณฐมน พนาดำรง เมษา
10 ศุภณัฐฏ์ ธีระวัตนานนท์ อาโป
11 จุติภาคย์ อังกุลานนท์ พร้อม
12 จิราวุฒิ นนสะเกต แกรนท์
13 นลพรรณ ศรีบางพลีน้อย นลิน
14 ชยากร ใสสด ฌอห์ณ
15 ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ กะเปอร์
16 เศรษฐวิชญ์ เชษฐอุ่นเรือน ฟีฟ่า
17 ภูวนัตถ์ เพิร์ธ
18 ธนกฤษ โชคอำนวยทรัพย์ น้องยาริส
19 ภคพล ภัทรจรรยากุล จาตั้น
20 พัชรวัฒน์ ชยุตธนบูลย์ หย่งฟู่
21 น้ำหนึ่ง ตั้งตรีรัตน์ น้ำหนึ่ง
22 พรภวิษย์ จรัสวิมลใส ร๊อคเก็ต
23 ปภังกร เตชะวณิช อคิน

รอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ปุณณวิทย์ จันทร์ตั้งสี อั่งเปา
2 Lyla Panupaisal Lyla
3 matthanaporn korsrimongkon meetang
4 กนกนัดดา ลี้ชัยกิจเจริญ น้องลิลลี่
5 ปฏิภาณ นาคสุวรรณ์ ฌอน
6 ฟุมิโกะ มัตซึดะ มิโกะจัง
7 กันตพัฒน์ วัฒนวรางศิกูร โป๊บ
8 กชพร ปรัชญาชัย เปียโน
9 ณัฐธนนท์ ทรงศิริ ฟิกรี่
10 ณัฏฐวี ปัญญาดี ดรีมมี่
11 ปนิตา สว่างศรี ฮารุ
12 ธนภัทร จันทรเขต น้องอ้วนอิ่ม
13 ศิราภรณ์ จูเจริญ จิ๊ดริด
14 ธรณ์เทพ ทิพย์นาง ฌอห์น
15 กมลภู. ศิริพัฒน์ คินคิน
16 ณรงค์ชนน สัจจชลพันธ์ เอซ
17 นาราภัทร พลรัฐธนาสิทธิ์ นาระ
18 บวรพล เจียมทวีวิบูลย์ โมเดล
19 ปัณณทัต เจริญถาวรพาณิช ฟาไฉ
20 ปุนรดา เชาวน์เจริญ อินอาม
21 จิรกฤษณ์ อ่อนงามเอก
22 กันต์กวินทร์ วัชรโยธิน กวินทร์
23 ปุณณดา รักประทานพร ปันปัน
24 วาสิตา เจริญเกียรติ มาตา
25 ธนศักดิ์ แจ้งนิล อาร์มี่
26 ภาณุพล พุกบัวขาว ยูโร
27 พีรดา นวรัตน์ ณ อยุธยา ฮาร์เปอร์
28 ณัฎฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย์ เมโลดี้
29 สรัญญา กุ้งอุย เอริณ (เอ-ริน)
30 ชวนากร พิเคราะห์ มินตัน
31 ศุภรรษฐิณี เค้าแก้ว ออเจ้นท์
32 ไอยวริญ เดชอรัญ นลิน
33 ฮาโรลด์ ภูมิรพี อาร์เธอร์ ครอสส์ลีย์-สมิธ ฮาร์รี่
34 อับดุลวาลี จุจันทร์ วาลี
35 ธีร์รพิชญ์ กันควร เพลโต้
36 อามันดา ชินแสน อามันดา
37 นิสรีน มอลอ อัยรีน
38 ฮินาตะ ฮินะ
39 เอกมล ประสิทธิ์อานสกุล กันตัง
40 ชัญญานันต์ ณ ถลาง เอ๋ย
41 ณัฏฐพัชร วิทูรประสาทผล เนเน่
42 ธัญรดา ภักดีพลเกตม์ น้องแบ่งปัน
43 พิชญาภา ฉันทกรพิรพัฒน์ น้องไอริน
44 กันตภณ คำมงคล น้องนะโม
45 นัธทวัฒน์ แสงหนู อาร์ตี้
46 ธนิดา ธรรมชุติพร ซี
47 รมิดา สุทธิธาทิพย์ดี อิงกฤต
48 กรวรรณ จารุวาที ซูกัส
49 วรดิษฐ์ พุทธศรี ไอซ์
50 อัคเดช จันทร์กลิ่น เนตั้น
51 ศศินัฏฐ์ โคฉิมพลี น้องอะตอม
52 วรัทยา วารินแก้ว วิว
53 ธนภัทร รจิตวานิช กาโต้ว์
54 ทิพย์มงคล พร้อมวงศ์ ลลิน
55 นรุจิระ เปรมปราโมชย์ ซัมเมอร์
56 หนึ่งบุรุษ ภูศรีฐาน หนึ่ง
57 อคิราห์ โกมลจินดา จินอู
58 กนกพิชญ์ มวยมิ่ง น้องแอนดี้
59 ดีภกร โรจนเพ็ญกุล เอดิน
60 จุลวุฒิ สุวรรณมณี น้องเก้า
61 ภีมพล บุญจันทร์ ภีม
62 พิณญาดา ปานพิตร ริชา
63 ณภัทร วสุสัณห์ จันทร์เจ้า
64 พนพงศ์ มะลิงาม ภูภู
65 วิรชญา สงแจ้ง น้องชะเอม
66 ธัชพล ธรรมนิยม เอสท์
67 ณัฐกฤตา สีชมนิ่ม อิมเมจ
68 วรดา อัครเสวก นิวา
69 วรวลัญช์ วงศ์ไพศาลสิริกุล น้องพราวด์
70 ลิลิลิลล์ สุวรรณรังษี ลิลิน
71 ศศินา กันทะกาศ แบมแบม
72 พันดาว รัตนประภาภรณ์ พันดาว
73 ฮัมซะฮ์ กรฌีศักดิ์ ฮัมซะฮ์
74 ธัญจิรา อัครนิจปิยฉัตร เอิงเอย
75 ปุญธวิชญ์ วารุกา ปุญญ์
76 อรัญา แก้วฟฟ้า น้องณิชา
77 ณัฎฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย์ เมโลดี้
78 ศุภณัฐ อุทัยบุรมย์ น้องเพชรภูมิ
79 วริสร์ เลิศบำเพ็ญทรัพย์ เอิร์ธ
80 พิชญาภา สิริเสาวภาคย์กุล ของขวัญ
81 อารี ลือชัยพาณิชย์ อารี
82 นภัสร์นันท์ โก๋ทอง นท
83 เปรมปรีดิ์ ธัชแก้วกรพินธุ์ ข้าวขวัญ
84 ชัญญาณิญ อนันตพงษ์
85 กฤติณ ด่านธงชัย น้องคอปเตอร์
86 ศิริณัณธ์ จันทร์พลงาม น้องอั่งเปา
87 กนกลักษณ์ กิจไมตรี ข้าวปั้น
88 ณัฐธนินทร์ พูนพิริยะ
89 ณัฏฐณิชา ไชยทิพย์ อัญญา
90 พอใจ แก้วบรรจง พอใจรอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กวินทิพย์ ไชยเทพ มัดมุก
2 อิระณัฏฐ์ เจริญวนันท์ น้องเจได
3 ชัยวิชญ์ ศรีสันติสุข อังปัง
4 สิรภพ การุณรัตนกุล เจคอบ
5 พิชญาพัทธ์ โฆษิตพุฒิเมธ เอญ่า
6 ชัชปภณ ถนอมรัตนา วาโย
7 ชินภัทร อรุณเกษตรโชค น้องซัน
8 สรวิศิษฎ์ เติมพรเลิศ ขุน
9 จิณณ์จีระ อมรสิริเกษมกุล คิน
10 รธัช พรหมายน เซฟ
11 กวิน วัฒนกิจวิชัย
12 ณัฏฐณิชา ตั้งใจ ระริน
13 ณัฐพัชร์ เอี่ยมฉิม น้องสไมล์
14 คุณญภัทร ชูพรม อลีน
15 ชาญสุภัค เกศนคเรศ น้องฟีนิกซ์
16 พรรษิษฐ์ ฉายาวัฒนา มาเกวซ
17 ชัชชญา อึ้งเจริญ ติว
18 ณัฐพัชร์ เฉียบแหลม พีช
19 พชรธร พูลสม นิวตัน
20 ดลลธี บัวไชยโย เนสเล่
21 พฤฒินันท์ ธงชัย ต้าเซี่ยง
22 ดวิน สิงห์โคก น้องวินนี่
23 กมลชนก รุจกิจยานนท์ น้องมิกิ
24 นฤบดินทร์ อิทรวง น้องไฟท์
25 นรุตม์ชัย ก่อพงศ์เจริญชัย อั่งเปา
26 พรพิสุทธิ์ เทียมจันทอนัน ทอฝัน
27 ณฐพร สมานทอง น้องออโต้
28 กฤตภาส งามสุทธิ น้องทีเด็ด
29 ภูวพัชร์ วัชระธนะพงศ์ นาวิน
30 อัถปภัสส์ ศรีพยัคฆ์ นนท์
31 ณัฐวิโรจน์ เผือกผาสุข น้องพอเพียง
32 อารินภัทร สายบัว น้องอาริน
33 กวินธิดา ศิริคุณาสกุลวงศ์ น้องข้าวหอม
34 นิชาภา กาบทองปิ่นแก้ว อะตอม
35 นันทัชพร อบรมศิลป์ มะเฟือง
36 วีรสิทธิ์ พรหมสิทธิ์ มายเดียร์
37 ปนัดดา ไกรเกรียงศรี หลิงหลิง
38 ณัฐรินีย์ ลำพาย ไอด้า
39 พลอยปภัส เทียมสิงห์ โมเน่ต์
40 ธิษรัณ ไพโรหกุล โซล
41 กันย์ดนัย สกุลหนึ่งใจ น้องตังค์ ตังค์
42 ศตพร แป้งเนียม น้องข้าวขวัญ
43 วัชรินทร์ ผิวเผือก น้องเฟิร์สคลาส
44 ธีร์ ปานมณี น้องเจแปน
45 นารา เมธาจิตติพันธ์ โฟโต้
46 พีระนันท์ โตจรูญ โฟกัส
47 พงศ์ปณต สารศิลป์ มิกกี้
48 กฤตานนท์ เชื้อหยก เอิร์ธ
49 ณัฏฐธิดา ฤทธิไตรภพ น้องนับตังค์
50 สินมี เก๊อะเจริญ สี่มิล
51 สุพัตรา วาจาสุวิมล จูนเนอร์
52 ลินดา เซฟเพรี อามิน ลินดา
53 ชวัลณัฏฐ์ รักการ น้องเลโอ
54 กณิษฐา ตันหยงกุล อิณ
55 พิชญะ สาธุ สิงโต
56 จรีรัตน์ ศิริสุนทร น้อง ใบบุญ
57 ชญาภา เมธาวงค์ อัญญา
58 มนัญชยา บุญณะโยไทย น้องโมจิ
59 กรภัทร ปลีคงธุ น้องแตงค์
60 กัณฐัศว์ อารยะกานนท์ เจ้าคุน
61 บุญญฮาซัน ฮาซัน
62 สมุทร จันเทศ สมุทร
63 ปวรปรัชญ์ นัยนิตย์ น้องฮาร์ท
64 ปภาวิน กิตติคุณเดชา ออสติน
65 ยสินทร คำประเสริฐ ขุนเขา
66 วรภพ สุวรรณเทน มีคุณ
67 ปัณฑพัชญ์ วิริยสุขสิงห์ ฟร้องซ์
68 สิรภพ การุณรัตนกุล เจคอบ
69 อริสรา คำประเสริฐศิริ อลิซ
70 ณัฏฐณิชา ตั้งใจ ระริน
71 นาวา สัตถาเจริญ นาวา
72 ปรัตถกร กุญชร ณ อยุธยา มาร์วิน
73 กันทรากร ทองรัตนะ น้องกัปตัน
74 ชิตธารินทร์ ใจกล้า แป้งหอม
75 กัญญ์ณณัฏฐ์ จำปา น้อง พาสต้า
76 อลิสา รัฐสมุทร น้องอลิส
77 อรฤชา บวรธำรงชัย อิ่มเอม
78 ปภาวิน เทียนโชติ วินวิน
79 เอริมา ศิริมหาธรรม ขนมผิง
80 พัชรากร แก้วตุมกา พอส
81 อิทธิพัทธ์ คชประดิษฐ์ ออกัส
82 ปวรปรัชญ์ นัยนิตย์ น้องฮาร์ท

 
รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 รชณกร วิจิตรรตนากร อัลฟ่า
2 ธนัญกฤติ บุณชาติ น้องเตชิน
3 ลัลนขนิษฐ์ จิตตารมย์ อลิส
4 ชวิณณ์ วิสุทธิรังษีอุไร ฌอห์น
5 ชนันธร เพ็ชรจิ๋ว ออย
6 วันมงคล แสงทับ วีเทค
7 โชติกา มีสม น้องอัญชัน
8 ภรัณยู โบว์วงศ์ประเสริฐ บาร์เลย์
9 ชญาณัฏฐ์ ทนวิจิตร ไอรีณ
10 กัญญาภัทร หลานวงศ์ มีนา
11 ปุณยนุช ปภาวินธนโชติ น้องวาวา
12 ณัฐภูมิ โตภาณุรักษ์ โฟล์ค
13 ปวรปรัชญ์ วิสิฐสิริโชค ฟอร์ด
14 ชาลิด และไหม เลซ
15 ชนาธิป ขอผึ่งกลาง น้องภูผา
16 พิมญาดา ทินช่วย น้อง ไออุ่น
17 ธนิดา เทียมผาสุข ตันหยง
18 รัชพล เดชปรีชา เจแปน
19 ธนาคิม ต้องการพานิช ควินโต้
20 ของขวัญ กำเนิดกุลพิพัฒน์ น้องของขวัญ
21 ชนัญญา สุนทรเสถียรกุล ไอเดีย
22 นรธีร์ กันต่าย นาที
23 ณภัทร ภักดีราช บีม
24 ชินภัทร วิจิตร ตะวัน
25 ณัชชา จงกลจินดามณี น้ำชา
26 ชนิศา คำวงษ์ เจแปน
27 พนธกร บุญทวี น้องฮิลล์
28 ตฤณ อุบลพันธ์ ไบเบิ้ล
29 ฐิติพันธ์ ชลยุทธโยธิน อุลตร้า
30 ปกรณ์ ประทุมมา คอปเตอร์
31 ธิรณัฏฐ์ วงษ์ลี น้องไนตรอน
32 พีรดา ลิขิตเนียมกุล อิน
33 วรธมน ปิตตาฝ้าย โฟกัส
34 สรัญญา ทองเหลือ ปันปัน
35 นราภัทร ช่อผกา แซลมอน
36 ภูริชญา ผิวงาม แอร์พอร์ต
37 ภคิน โพธิ์สุวรรณ เฟิร์ส
38 มิลินดา แสงแก้วสุข อันดา
39 กษิดิ์เดช คูพะเนียด น้องกัปตัน
40 ณัฏฐธิญา เกรียรัมย์ แวนด้า
41 ธนา เจษฎาฐิติกุล อิคคิว
42 สุวรินทร์ แซ่ฟุ้ง น้องนานา
43 ธัญทิพย์ ถิระมนัส น้องเทม เทม
44 อัครเดช สุขแก้ว ตะวัน
45 จิตติพัฒน์ นนทโคตร นาวา
46 วุฒิภัทร หนูมา ฟาเดล
47 กรณ์ สุขวัฒนานุกิจ เคน
48 วชิรวิชญ์. โพธิ์จำรูญ เก้า
49 ไซม่อน สมบุญ สิงห์สมบุญ น้องไวกิ้ง
50 ธนเสฏฐ์ ตรีระสหกุลย์ เคนชิน
51 เทพฤทธิ์ วิเชียรศรี บุญโฮม
52 ชญานนท์ เจริญรัตน์ นนท์
53 กันต์พิชชา โหมดพลาย จิน จิน
54 รัญชิดา ผิวสร้อย ต้นไผ่
55 ปภาวริน คงคาศักดิ์ศิริ แฮม
56 .นันณภัชสรณ์ น้อยบ้านใหม่ ยี่หวา
57 โรจภัทร์ โชคประสานชัย วิชชา
58 วิณณ์ สังขรัตน์ แผ่นดิน
59 ธีราทร หาลี แมนยู
60 ปฏิภูมิ คำภาพันธ์ ข้าวปลูก
61 ธารธรรม รักษาแก้ว น้องโพธิ์
62 ธนันชัย กะรัตน์ นะโม
63 กมลเชษฐ์ ศรีเพชร น้องมีคุณ
64 รณดา แวดวงทอง อิ๊น
65 พีร์ เจริญคุปต์ เปปเปอร์
66 ธาวิน ชื่นชอบ นาย
67 วรธมน ปิตตาฝ้าย โฟกัส
68 ไอริณ สมพูลสวัสดิ์กุล เบลล่า
69 ธนภรณ์ ชนะมาร ใยไหม
70 ฐิชาพัชร์ กัลยาวุฒิพงศ์ น้องน้ำ
71 ทัพพ์ จักรวาลวิบูลย์ เพ่ยซิน
72 ชนาภัทร คัมภิรานนท์ นับรีซ
73 สหนาถ จิตรศาลา ม็อตโต้


รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 สุภัสสร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว น้องไบรท์
2 กันย์นภานันข์ ศรจิตต์ น้องบลู
3 มิ่งขวัญ อริวรรณา มิ่งขวัญ
4 ปวีณ์ธิดา มัชปะโม พอใจ
5 กฤตเมธ. อาชาเจริญ น้องเฮง เฮง
6 วรชิต ศรีวิสัย โฟล์คซอง
7 พิชญดา ธรรมเจริญ เพลินเพลิน
8 ตังค์ณพัฒน์ แสนแก้ว ตังค์ตังค์
9 คุณัชญ์ ปัดตายะโส คุณ
10 นิธิศ นรรัตน์ประสิทธิ์ ข้าวโพด
11 ณพิชญา สาเขตการณ์ น้องซีรี่ย์
12 ภิญญาพัชญ์ ผ้าไหม
13 ปัณณวิชญ์ เย็นฉ่ำ เลโก้
14 ทิพย์มงคล พร้อมวงศ์ ลลิน
15 กิตติภณ ถมยาปริวัฒน์ พร้อม
16 อชิระ สุดสม อชิ
17 ณัฐดนัย มาลากุล โนว่า
18 กัญญาภัทร ผิวพุ่ม ของขวัญ
19 พิชญา พละศึก พีช
20 เนเธิน บูลเมอร์ เนเธิน
21 วรวลัญช์ ไทยดี น้องไอเดีย
22 ดิฐาพัทธ์ ธนกิจวรบูลย์ ไตตั๊น
23 ธนพล หานุภาพ พ๊อตเตอร์
24 ณัฐดนัย ไกรงาม โลแกน
25 ธนดล รัตนทรงเกียรติ ไบรท์
26 อัฑฒ์ฐวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์ บรู๊คลิน
27 นิจรินทร์ สรภักดี เจเจนิว
28 ชินภัทร ตนุภัทรชัย ไออุ่น
29 นพรัตน์ พิทักษ์รัตน์ น้องฟินเวอร์
30 รินรดา ศรีอาจ รดา
31 สรัล บุญลือ น้องโชกุน
32 วิชายุทธ โพธิวงศ์วานิช ฟีลิกซ์
33 ธนกฤต ยวงใย ออโต้
34 กานต์ธิดา สันต์จิตโต น้องมีนา
35 เจริ้งเซิ่ง หลิว เป่าเป้
36 นนทพัฒน์ ชุ่มใจ ไนซ์
37 อมลรดา ธรรมชฎารัตน์ น้องแก้ม
38 พัชรดล เดชเสรีกุล สกาย
39 พิชญดา สดใส น้องอะตอม
40 ปวีณ์ธิดา มัชปะโม พอใจ
41 ปัณณ์ณภัท แย้มพราย ปัณณ์
42 วีรพัฒน์ ศรีสนธิยากุล สกาย
43 ชรินทร์ฐวัฒน์ หิรัญสุนทร เต็ม
44 หรัญย์ บูรณดิษฐ์ ปั๊บ
45 ญาณภัค ไชยแสง น้องพอเพียง
46 พัทธดนย์ จันทร์เมืองไทย น้องฮัสซาน
47 ณัฐพัชร์ แตงมั่ง ไอดิน
48 พิรุฬห์ลักษณ์ จูงหัตถการสาธิต อันญา
49 กวินท์ หนองใหญ่ วาลาส
50 อารดา เกียรติศิลปิน เบลล์
51 วรินทร โกมลศรี น้องกานดา
52 ชญาภา อยู่เย็น ข้าวสวย
53 อัสริล ดือราโอะ น้องริว
54 อิทธิพลธานิน มะลา ฮาริช
55 กฤตภาส งามสุทธิ ทีเด็ด
56 ชยาวุธ อุตราศรี ข้าวปั้น
57 อริสรา ศรียะนัย อันปัน
58 ธารธิติ อัครผล มาวินวิธีการแข่ง :

1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขั


2. ต้องสวมถุงเท้าลงแข่งขัน

3. น้องที่คลานเข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

4. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และถ้ายังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

5. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 หรือน้องคลานออกนอกสนาม ผู้ปกครองต้องอุ้มน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

6. ถ้าผู้ปกครองท่านใดล้ำเส้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หรือ อวัยวะใดๆ น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

7. ในกรณีที่น้องลุกขึ้นยืนหรือเดินในขณะแข่ง ทางคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 -12 เดือน
ในขณะแข่งน้องลุกขึ้นยืนหรือเดิน
คณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที


ท่านใดที่เคยลงแข่งขัน (ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 )และได้รับรางวัลที่ 1-4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งคลานที่ลงทะเบียนแข่งคลานแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


* *สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น"  ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 1 - 2 ปี ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ร่วมสนุกกับ " กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น " ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน ร่วมสนุกกับ กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29