News
แบ่งปัน
บริการ BBB BOY

BBB BOY ช่วยถือ ช่วยหิ้ว แม่ๆ ช็อป ชิลล์ ตลอดงาน
บริการรับฝากของ แบบเคลื่อนที่ได้แนวใหม่ เอาใจคุณแม่นักช็อป 


ขั้นตอนการรับบริการ
1. ลงทะเบียนที่จุดรับบริการ BBB BOY โซนเพลนเนอรี่ (ใกล้จุด Baby Bonus) โดยแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตร BBB MEMBER CARD และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
2. รับหมายเลขของ BBB BOY ที่ให้บริการ
3. BBB BOY ส่วนตัวจะคอยช่วยถือสิ่งของ และนำสิ่งของที่ซื้อแล้วมาฝากให้ที่จุดรับฝากของอย่างปลอดภัย
4. บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาการช็อปไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อท่านต่อวัน)
5. บริการนี้ เพื่อคุณแม่นักช็อปในงาน Thailand Baby and Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 28 เท่านั้น การติดต่อรับสินค้า
1. ติดต่อรับสินค้าได้ที่จุดฝากของ
2. แจ้งหมายเลข BBB BOY ที่ใช้บริการ พร้อมแสดงบัตรประชาชน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานลุ้นรับ  รถแบตเตอรี่ UFO มูลค่า 7,790 บาท แจกวันละ 1 รางวัล
ลงทะเบียนเข้างานลุ้นรับ รถแบตเตอรี่ UFO มูลค่า 7,790 บาท แจกวันละ 1 รางวัล
พิกัดสินค้าที่คุณแม่ๆ นักช็อปตามหาในงาน BBB
พิกัดสินค้าที่คุณแม่ๆ นักช็อปตามหาในงาน BBB
ดาวน์โหลด Shopping List ลิสกันพลาดกันลืม
ดาวน์โหลด Shopping List ลิสกันพลาดกันลืม